انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور، اول آذر ماه 1396 در دانشگاه تربیت مدرس با حضور اساتید برجسته برگزار گردید. www.ieaa.ir
 -  تصویر آلبوم - حضور محترم اعضاء هیئت مدیره انجمن مدیریت آموزشی ایران در پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور که به همت عالی شورای انجمن های علمی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ اول آذر ماه 1396 در دانشگاه تربیت مدرس، سالن شهید چمران با حضور اساتید برجسته برگزار گردید. این همایش ارزشمند با حضور محترم جناب آقای دکتر مجید قاسمی رئیس محترم شورای انجمن های علمی ایران و جناب آقای دکتر محمد تقی احمدی، رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد و در نشست اول نیز با عنوان: مفهوم یابی و آسیب شناسی راه اندازی دانشگاه نسل سوم، از سخنرانان محترم دعوت شد تا جلسه را آغاز کنند. در نشست اول سخنران محترم جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق( رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با موضوع مقاله: چالش های پیش روی دانشگاه های ایران تا تحقق دانشگاه های کار آفرین ) و حضور محترم سخنران آقای دکتر احمد افشار، عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر با (موضوع مقاله: الگوی تحول هم افزایشی-هم تکاملی حلزونی سه گانه دانشگاه ها به عنوان مسیر گذار به دانشگاه نسل سوم) و جناب آقای دکتر محمود مهر محمدی، رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان (موضوع مقاله: ساختار شکنی برنامه درسی در دانشگاه نسل سوم و جناب آقای دکتر محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با موضوع مقاله: مفهوم شناسی دانشگاه نسل سوم و تحلیل چرایی انجماد نظام آموزش عالی کشور در دانشگاه های نسل اول و دوم و سخنرانی جناب آقای دکتر مجید قاسمی، رئیس محترم شورای انجمن های علمی کشور با موضوع مقاله: توسعه دانشگاه با هدف دستیابی به دانشگاه آرمانی، انجام گرفت.... ........................................و نیز نشست دوم با عنوان، برنامه ریزی، الزامات و پیامدهای راه اندازی دانشگاه نسل سوم
تعداد تصاویر این آلبوم: (14)
طراحی و اجرا: شرکت آداک