انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * برگزاری موفقیت آمیز (اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری، 2 آذر ماه 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران) www.BICONF.ir نیز با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور محترم چهره ماندگار مدیریت آموزشی، جناب آقای پروفسور (محمد رضا بهرنگی)
 -  تصویر آلبوم - برگزاری موفقیت آمیز (اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری، 2 آذر ماه 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران) www.BICONF.ir نیز با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور محترم چهره ماندگار مدیریت آموزشی، جناب آقای پروفسور (محمد رضا بهرنگی) با موضوع سخنرانی: کاربرد هوش تجاری در حوزه آموزش و همچنین حضور محترم جناب آقای دکتر (پراوین کومار) از دانشکده مدیریت دانشگاه بیهارات هند با موضوع سخنرانی: جایگاه هوش تجاری در عرصه بین الملل، حضور محترم معاون پژوهشی دانشگاه ایوان کی جناب آقای دکتر (نیما فرجیان) با موضوع سخنرانی: معرفی دانشگاه ایوان کی و کاربرد هوش تجاری در سازمانها، حضور محترم دبیر شورای سیاست گزاری کنفرانس جناب آقای دکتر(امیر عباس صفری)با موضوع سخنرانی: معرفی شرکت مهندسی تحلیل گران نرم افزاری آلا و بهتا، سخنرانی دبیر علمی کنفرانس جناب آقای دکتر (جواد وحیدی) با موضوع سخنرانی: معرفی کنفرانس و دستاوردهای آن، همچنین با سخنرانی مدیر عامل مرکز فابا ،جناب آقای دکتر (محمد مراد بیات) موضوع سخنرانی: معرفی فعالیتهای مشترک بهتا و فابا. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، سرکار خانم دکتر (طاهره صاحب) با موضوع سخنرانی: کاربرد هوش تجاری در حوزه مالی. سخنرانی جناب آقای دکتر(حمیدرضا ثابت مقدم)، مشاور ارشد هوش تجاری صنعت بانکداری، موضوع سخنرانی: کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری. سخنرانی مشاور ارشد فناوری اطلاعات سازمان ها، جناب آقای دکتر(محمد شریفی) با موضوع سخنرانی: کاربرد هوش تجاری در حوزه پزشکی و سلامت...افتتاح باشگاه هوش تجاری ایران (بهتا) با حضور پروفسور محمد رضا بهرنگی نیز انجام گرفت و نیز مقالات برتر معرفی شد. سرکار خانم طاهره نوروزی و سرکار خانم عطیه رحیمی زاده نیز منتخب تندیس این همایش ارزشمند شدند. حمایت علمی و معنوی اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری، 2 آذر ماه 1396 دانشگاه علم و صنعت با هماهنگی های سرکار خانم مروارید خنجرخانی، مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران انجام گرفت. ............................................................................................... جهت اطلاعات بیشتر می توانید به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید و نیز به تلگرام Ieaa.ir@morvarid وصل شوید.
تعداد تصاویر این آلبوم: (14)
طراحی و اجرا: شرکت آداک