انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * موفقیت و کسب جایزه( MARQUIS WHOS WHO ) توسط جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی، منتخب متخصصان برجسته علمی در سراسر جهان در سال 2018
 -  تصویر آلبوم - موفقیت و کسب جایزه( MARQUIS WHOS WHO )، منتخب متخصصان برجسته علمی در سراسر جهان, سال 2018 ، توسط جناب آقای پروفسور محمدرضا بهرنگی استاد گرامی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران، در کسب جایزه علمی آلبرت مارکویز سال ۲۰۱۸ را به ایشان و جامعه علمی کشور تبریک می گوییم.
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک