انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * انتخاب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان (چیرمن) رئیس جلسه در 17 سیمپوزیوم جهانی در کشور پرتغال
 -  تصویر آلبوم - Dear professor Mohammadreza Behrangi  Thank you for having accepted to be a chairperson at the XVII IOSTE Symposium. For chairing the KEYNOTE SESSION
تعداد تصاویر این آلبوم: (0)
طراحی و اجرا: شرکت آداک