انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * برگزاری موفقیت آمیز گردهمایی پایاننامه نویسی و پرسش و پاسخ، با حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی سخنران کلیدی و علمی، همچنین آشنایی با سیمپوزیوم XVIII IOSTE 2018 ،کمیته بین الملل، منتخبان مقالات علمی در کشور سوئد به تاریخ 21 خردادماه 1397 ، دانشگاه
 -  تصویر آلبوم - برگزاری موفقیت آمیز گردهمایی پایاننامه نویسی و پرسش و پاسخ، با حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی سخنران کلیدی و علمی، همچنین آشنایی با سیمپوزیوم XVIII IOSTE 2018 ،کمیته بین الملل، منتخبان مقالات علمی در کشور سوئد به تاریخ 21 خردادماه 1397 ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت، راس ساعت 3.نیز در این جلسه دانشجویان دکتری و ارشد حضور داشته و با مطرح کردن مطالب و پرسش های خود توانستن از تجربیات و نظرات استاد بزرگوار نیز که بیمنت و با صدق و محبت در اختیارشان قرار می گرفت، بهره کامل بردند.این گردهمایی با ریاست جناب پروفسور محمد رضا بهرنگی و مدیریت و هماهنگی سرکار خانم مروارید خنجرخانی برگزار گردید........ لینک مرتبط : Ieaa.ir@morvarid....... منبع : انجمن مدیریت آموزشی ایران....... نویسنده خبر : مروارید خنجرخانی مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران
تعداد تصاویر این آلبوم: (4)
طراحی و اجرا: شرکت آداک