انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * خبرنامه الکترونیکی هفتم ویژه خرداد 1395انجمن مدیریت آموزشی ایران
 -  تصویر آلبوم - خبرنامه الکترونیکی هفتم ویژه خردادماه 1395 مدیر مسئول :جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی. نویسنده و تهیه کننده خبرنامه :مروارید خنجرخانی
تعداد تصاویر این آلبوم: (3)
طراحی و اجرا: شرکت آداک