انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * اطلاعات مربوط به برگزاری اولین مینی سیمپوزیوم با محوریت" توسعه قلمرو مدیریت آموزشی در نظر و عمل"
 -  تصویر آلبوم - اطلاعات مربوط به برگزاری اولین مینی سیمپوزیوم با محوریت" توسعه قلمرو مدیریت آموزشی در نظر و عمل"
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک