انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * پیام تبریک پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران و قائم مقام سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی جهت آغاز بهار طبیعت سال1396...
 -  تصویر آلبوم - پیام تبریک پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران و قائم مقام سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی جهت آغاز بهار طبیعت سال1396...
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک