انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * 🌹🌹🌹تبریک روز معلم🌹🌹🌹
 -  تصویر آلبوم - معلم امانت داری است که امانت او غیر از همه امانتهاست، انسان امانت اوست 🌹امام خمینی(ره) 🌹ای بزرگ امانت دار تاریخ، روزت مبارک.
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک