انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
آرشیو اخبار
پیام تسلیت، خدمت همکار عزیز و بزرگوار سرکار خانم دکتر ذینب صادقی.... پیام تسلیت، خدمت همکار عزیز و بزرگوار سرکار خانم دکتر ذینب صادقی....
 حضور کمیته مهربانی انجمن مدیریت آموزشی ایران در روز میلاد مولی متقیان حضرت علی (ع) در سرای سالمندان (مهربان) حضور کمیته مهربانی انجمن مدیریت آموزشی ایران در روز میلاد مولی متقیان حضرت علی (ع) در سرای سالمندان (مهربان)
کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش، روانشناسی و علوم اجتماعی،ISEPS 2017 از دوم الی چهارم اوت در دانشگاه Chulalongkorn بانکوک، تایلند. کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش، روانشناسی و علوم اجتماعی،ISEPS 2017 از دوم الی چهارم اوت در دانشگاه Chulalongkorn بانکوک، تایلند.
در یافت گواهینامه(Certificate) افتخار آمیز جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی از سازمان جهانی علوم و تلنولوژی IOSTE در یافت گواهینامه(Certificate) افتخار آمیز جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی از سازمان جهانی علوم و تلنولوژی IOSTE
پیام تبریک پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران و قائم مقام سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی جهت آغاز بهار طبیعت سال1396... پیام تبریک پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران و قائم مقام سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی جهت آغاز بهار طبیعت سال1396...
دریافت certificate کنفرانس بین المللی، رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران از کشور Stockholm - Sweden در تاریخ 28-2017January........ دریافت certificate کنفرانس بین المللی، رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران از کشور Stockholm - Sweden در تاریخ 28-2017January........
دریافت certificate کنفرانس بین المللی، رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران از کشور Stockholm - Sweden در تاریخ 28-2017January........ دریافت certificate کنفرانس بین المللی، رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران از کشور Stockholm - Sweden در تاریخ 28-2017January........
www.ieaa.ir...Ieaa.ir@morvarid...خبرنامه الکترونیکی شماره 17 ویژه اسفند ماه 1395، مدیر مسئول و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و طراح و تهیه کننده: مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران، سرکار خانم مروارید خنجرخانی www.ieaa.ir...Ieaa.ir@morvarid...خبرنامه الکترونیکی شماره 17 ویژه اسفند ماه 1395، مدیر مسئول و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و طراح و تهیه کننده: مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران، سرکار خانم مروارید خنجرخانی
www.ieaa.ir...Ieaa.ir@morvarid...خبرنامه الکترونیکی شماره 16 ویژه بهمن ماه 1395، مدیر مسئول و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و طراح و تهیه کننده: مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران، سرکار خانم مروارید خنجرخانی www.ieaa.ir...Ieaa.ir@morvarid...خبرنامه الکترونیکی شماره 16 ویژه بهمن ماه 1395، مدیر مسئول و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و طراح و تهیه کننده: مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران، سرکار خانم مروارید خنجرخانی
کسب اعتبار علمی- پژوهشی نشریه مدیریت مدرسه از کمیسیون نشریات وزارت علوم و تحقیقات... کسب اعتبار علمی- پژوهشی نشریه مدیریت مدرسه از کمیسیون نشریات وزارت علوم و تحقیقات...
پبام تبریک سرکار خانم دکتر فاطمه سلطانی، عضو محترم هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی ایران پبام تبریک سرکار خانم دکتر فاطمه سلطانی، عضو محترم هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی ایران
پیام تبریک سرکار خانم دکتر نازیلا کریمی به مناسبت عملکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394 پیام تبریک سرکار خانم دکتر نازیلا کریمی به مناسبت عملکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394
پیام تبریک جناب آقای دکتر علی خلخالی به مناسبت عملکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394 پیام تبریک جناب آقای دکتر علی خلخالی به مناسبت عملکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394
بر اساس بررسی کمیسیون انجمن­های کشور دربارۀ گزارش  عمکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394 بر اساس بررسی کمیسیون انجمن­های کشور دربارۀ گزارش  عمکرد انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1394
 ⬅️⬅️ برنامه ریزی استراتژیک درمدرسه ➡️➡️دکتر حیدر تورانی, مدیر مسئول دوماهنامه شوق تغییر و رئیس پژوهشکده نوآوریهای آموزشی ...... ⬅️⬅️ برنامه ریزی استراتژیک درمدرسه ➡️➡️دکتر حیدر تورانی, مدیر مسئول دوماهنامه شوق تغییر و رئیس پژوهشکده نوآوریهای آموزشی ......
 www.ieaa.ir....leaa.ir@morvaridخبرنامه الکترونیکی پانزدهم ویژه دی ماه 1395 ...مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی، تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی www.ieaa.ir....leaa.ir@morvaridخبرنامه الکترونیکی پانزدهم ویژه دی ماه 1395 ...مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی، تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی
پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی در خصوص سانحه غم انگیز از دست دادن آتش نشانان عزیز کشورمان در ریزش ساختمان پلاسکو در تاریخ 30 دی ماه 1395 پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی در خصوص سانحه غم انگیز از دست دادن آتش نشانان عزیز کشورمان در ریزش ساختمان پلاسکو در تاریخ 30 دی ماه 1395
متن پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران در خصوص رحلت جناب آقای دکتر علی شریعتمداری متن پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران در خصوص رحلت جناب آقای دکتر علی شریعتمداری
متن پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران در خصوص رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی متن پیام تسلیت پروفسور محمد رضا بهرنگی، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران در خصوص رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی
کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
Ieaa.ir@morvarid... www.ieaa.ir...خبرنامه الکترونیکی چهاردهم ویژه آذر ماه 1395..مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی... Ieaa.ir@morvarid... www.ieaa.ir...خبرنامه الکترونیکی چهاردهم ویژه آذر ماه 1395..مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی...
متن نامه پروفسور محمد رضا بهرنگی (رئیس انجمن مدیریت آموزشی و قائم مقام سازمان جهانی علوم و تکنولوژی) در پاسخ به نامه در خواست دانشگاه علم و فرهنگ،حضور محترم دکتر تیمور مرجانی دبیر کنفرانس... متن نامه پروفسور محمد رضا بهرنگی (رئیس انجمن مدیریت آموزشی و قائم مقام سازمان جهانی علوم و تکنولوژی) در پاسخ به نامه در خواست دانشگاه علم و فرهنگ،حضور محترم دکتر تیمور مرجانی دبیر کنفرانس...
مورخ 1395/8/5 راه اندازی نشریه علمی- پژوهشی "آموزش علوم دریایی" با همکاری انجمن مدیریت آموزشی ایران مورخ 1395/8/5 راه اندازی نشریه علمی- پژوهشی "آموزش علوم دریایی" با همکاری انجمن مدیریت آموزشی ایران
تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت روز دانشجو.... تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت روز دانشجو....
رمز درون تصویر را کشف نمایید رمز درون تصویر را کشف نمایید
تسلیت و تعزیت به مناسبت رحلت خاتم انبیا، رسول اکرم و امام حسن مجتبی(ع) تسلیت و تعزیت به مناسبت رحلت خاتم انبیا، رسول اکرم و امام حسن مجتبی(ع)
پیام پروفسور محمد رضا بهرنگی .......... پیام پروفسور محمد رضا بهرنگی ..........
برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده عمومی انجمن مدیریت آموزشی ایران در تاریخ 1395/9/3 ..... برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده عمومی انجمن مدیریت آموزشی ایران در تاریخ 1395/9/3 .....
eaa.ir@morvarid........www.ieaa.ir...خبرنامه الکترونیکی سیزدهم ویژه آبان ماه 1395....... eaa.ir@morvarid........www.ieaa.ir...خبرنامه الکترونیکی سیزدهم ویژه آبان ماه 1395.......
تسلیت به مناسبت چهلمین روز غم و سوگواری سالار و سرور شهیدان عالم،امام و رهبر مظلومان عالم، حضرت حسین(ع)....... تسلیت به مناسبت چهلمین روز غم و سوگواری سالار و سرور شهیدان عالم،امام و رهبر مظلومان عالم، حضرت حسین(ع).......
جهت در یافت حق وکالت و رائ........... توجه به موارد زیر ضروری است جهت در یافت حق وکالت و رائ........... توجه به موارد زیر ضروری است
اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با مشارکت انجمن مدیریت آموزشی ایران و.......... اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با مشارکت انجمن مدیریت آموزشی ایران و..........
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مدیریت آموزشی ایران برای پذیرش ریاست شعبه های استانی....... آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مدیریت آموزشی ایران برای پذیرش ریاست شعبه های استانی.......
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی فوق العاده انجمن مدیریت آموزشی ایران آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی فوق العاده انجمن مدیریت آموزشی ایران
مهم: در تاریخ 18 آبان 1395 در کتابخانه دانشگاه علوم تحقیقات، کارگاه علمی مقاله نویسی و همچنین دوره کارگاهی دستیابی به ........ مهم: در تاریخ 18 آبان 1395 در کتابخانه دانشگاه علوم تحقیقات، کارگاه علمی مقاله نویسی و همچنین دوره کارگاهی دستیابی به ........
آگهی شرکت در کمیته گردشگری انجمن مدیریت آموزشی ایران آگهی شرکت در کمیته گردشگری انجمن مدیریت آموزشی ایران
 حضور محترم رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و همراهان ایشان در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور،... حضور محترم رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و همراهان ایشان در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور،...
 Ieaa.ir@morvarid........www.ieaa.irخبرنامه الکترونیکی دوازدهم ویژه مهر ماه 1395.......مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی........تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی Ieaa.ir@morvarid........www.ieaa.irخبرنامه الکترونیکی دوازدهم ویژه مهر ماه 1395.......مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی........تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی
تسلیت به مناسبت ایام غم و سوگواری سالار و سرور شهیدان عالم،امام و رهبر مظلومان عالم، حضرت حسین(ع)....... تسلیت به مناسبت ایام غم و سوگواری سالار و سرور شهیدان عالم،امام و رهبر مظلومان عالم، حضرت حسین(ع).......
Ieaa.ir@morvarid... www.ieaa.i ...خبرنامه الکترونیکی یازدهم ویژه شهریور ماه...مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی... Ieaa.ir@morvarid... www.ieaa.i ...خبرنامه الکترونیکی یازدهم ویژه شهریور ماه...مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی...
Ieaa.ir@morvarid..... www.ieaa.ir ...خبرنامه الکترونیکی دهم ویژه مرداد ماه... مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی Ieaa.ir@morvarid..... www.ieaa.ir ...خبرنامه الکترونیکی دهم ویژه مرداد ماه... مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی
 خبرنامه الکترونیکی نهم ویژه تیر ماه.... مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی...تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی خبرنامه الکترونیکی نهم ویژه تیر ماه.... مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی...تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی
حضور محترم بزرگان جناب آقای علی اصغر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش و جناب آقای محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی در برنامه غیر محرمانه. حضور محترم بزرگان جناب آقای علی اصغر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش و جناب آقای محمدرضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی در برنامه غیر محرمانه.
تبریک به مناسبت عید سعید قربان تبریک به مناسبت عید سعید قربان
متن سخنرانی استادان و مدعوین محترم در مینی سیمپوزیوم 9شهریور 1395 متن سخنرانی استادان و مدعوین محترم در مینی سیمپوزیوم 9شهریور 1395
برگزاری مینی سیمپوزیوم با محوریت "توسعه قلمرو مدیریت آموزشی در نظر و عمل" برگزاری مینی سیمپوزیوم با محوریت "توسعه قلمرو مدیریت آموزشی در نظر و عمل"
اولین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد اولین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد
برگزاری مینی سیمپوزیوم برگزاری مینی سیمپوزیوم
خبرنامه الکترونیکی هشتم ویژه تیرماه1395 انجمن مدیریت آموزشی ایران خبرنامه الکترونیکی هشتم ویژه تیرماه1395 انجمن مدیریت آموزشی ایران
خبرنامه الکترونیکی هفتم ویژه خردادماه1395 انجمن مدیریت آموزشی ایران خبرنامه الکترونیکی هفتم ویژه خردادماه1395 انجمن مدیریت آموزشی ایران
انجمن مدیریت ایران جهت ارتقاء سطح مهارت های مدیریتی مدیران انجمن مدیریت ایران جهت ارتقاء سطح مهارت های مدیریتی مدیران
عرض تسلیت خدمت جناب آقای دکتر نادر قورچیان عرض تسلیت خدمت جناب آقای دکتر نادر قورچیان
تسلیت به مناسبت شهادت اسوه علم آموزی،امام جعفربن محمد الصادق (ع) تسلیت به مناسبت شهادت اسوه علم آموزی،امام جعفربن محمد الصادق (ع)
حضور موفقیت آمیز انجمن مدیریت آموزشی ایران در XVII IOSTE SYMPOSIUM حضور موفقیت آمیز انجمن مدیریت آموزشی ایران در XVII IOSTE SYMPOSIUM
تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرخنده عید سعید فطر تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به مناسبت فرخنده عید سعید فطر
انتخاب رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران،جنای آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان سخنران کلیدی و چیرمن و رئیس جلسه در 17سیمپوزیومIOSTEدر کشور پرتغال انتخاب رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران،جنای آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان سخنران کلیدی و چیرمن و رئیس جلسه در 17سیمپوزیومIOSTEدر کشور پرتغال
جهت دریافت کتاب همایش توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی1395/1/26 جهت دریافت کتاب همایش توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی1395/1/26
رونمایی از کتاب با ارزش همایش توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی1395/1/26 رونمایی از کتاب با ارزش همایش توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی1395/1/26
جهت دریافت ششمین خبرنامه الکترونیکی انجمن مدیریت آموزشی جهت دریافت ششمین خبرنامه الکترونیکی انجمن مدیریت آموزشی
ششمین خبرنامه الکترونیکی خرداد 1395 انجمن مدیریت آموزشی انتشار یافت ششمین خبرنامه الکترونیکی خرداد 1395 انجمن مدیریت آموزشی انتشار یافت
فعال شدن تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران فعال شدن تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
اعطاء عنوان استاد برتر بین المللی توسط آقای دکتر عباس عراقچی و دکتر سبحان اللهی و دکتر سالارآملی به جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران اعطاء عنوان استاد برتر بین المللی توسط آقای دکتر عباس عراقچی و دکتر سبحان اللهی و دکتر سالارآملی به جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران
برگزاری همایش با عنوان شیوه های مدیریت نوین آموزش برگزاری همایش با عنوان شیوه های مدیریت نوین آموزش
برگزاری باشکوه همایش بزرگ توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی و به رسمیت شناخته شدن پرچم انجمن مدیریت آموزشی ایران در زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران برگزاری باشکوه همایش بزرگ توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی و به رسمیت شناخته شدن پرچم انجمن مدیریت آموزشی ایران در زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران
پایان فرصت نام نویسی جهت حضور در همایش توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی پایان فرصت نام نویسی جهت حضور در همایش توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی
عناوین برنامه های اجرایی در همایش بزرگ روز 1395/1/26 به شرح ذیل میباشد. عناوین برنامه های اجرایی در همایش بزرگ روز 1395/1/26 به شرح ذیل میباشد.
جهت اعلام حضور در همایش توسعه نظریه پردازی در روز 1395/1/26 جهت اعلام حضور در همایش توسعه نظریه پردازی در روز 1395/1/26
برگزاری همایش "توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی" برگزاری همایش "توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی"
پیام تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران پیام تسلیت انجمن مدیریت آموزشی ایران
نایل آمدن جناب آقای دکتر رضا حیدری فرد به درجه دکتری مدیریت آموزشی نایل آمدن جناب آقای دکتر رضا حیدری فرد به درجه دکتری مدیریت آموزشی
بر گذاری کارگاه آموزشی مدیریت بر آموزش و یادگیری در تاریخ 19 اسفند 94 بر گذاری کارگاه آموزشی مدیریت بر آموزش و یادگیری در تاریخ 19 اسفند 94
 درخواست تشدید مشارکت بیشتر اعضای انجمن درخواست تشدید مشارکت بیشتر اعضای انجمن
انتخاب رئیس کمیتۀ دانشجویی انجمن مدیریت آموزشی ایران انتخاب رئیس کمیتۀ دانشجویی انجمن مدیریت آموزشی ایران
تشکیل نهمین جلسۀ استانی شعبۀ انجمن مدیریت آموزشی در بیرجند تشکیل نهمین جلسۀ استانی شعبۀ انجمن مدیریت آموزشی در بیرجند
برگزاري كارگاه آموزشي مدخل نويسي با همكاري بنياد دانشنامه نگاري برگزاري كارگاه آموزشي مدخل نويسي با همكاري بنياد دانشنامه نگاري
اطلاع رساني در مورد ايميلي كه اخيراً براي اعضاي انجمن ارسال شده است اطلاع رساني در مورد ايميلي كه اخيراً براي اعضاي انجمن ارسال شده است
اطلاعیۀ شرکت در سیمپوزیوم سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی در تابستان 1395 کشور پرتغال اطلاعیۀ شرکت در سیمپوزیوم سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی در تابستان 1395 کشور پرتغال
گزارش برگزاري همايش مديريت آموزش گزارش برگزاري همايش مديريت آموزش
خبر مهم ******حضور آقاي دكتر نويد ادهم در همايش مديريت آموزشي روز شنبه 23آبان 1394 خبر مهم ******حضور آقاي دكتر نويد ادهم در همايش مديريت آموزشي روز شنبه 23آبان 1394
برگزاري اولين همايش مديريت آموزشي در دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه خوارزمي برگزاري اولين همايش مديريت آموزشي در دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه خوارزمي
نشست علمي انجمن با عنوان مديريت آموزشي تعميم يافته برگزار شد. نشست علمي انجمن با عنوان مديريت آموزشي تعميم يافته برگزار شد.
برگزاري همايش ملي مدارس هوشمند و تعليم و تربيت در استان خراسان شمالي برگزاري همايش ملي مدارس هوشمند و تعليم و تربيت در استان خراسان شمالي
صدور ابلاغ رئيس كميته بين المللي انجمن صدور ابلاغ رئيس كميته بين المللي انجمن
فراخوان دريافت مقاله نشريه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش فراخوان دريافت مقاله نشريه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش
گزارش برگزاری همایش نقش انجمن های علمی در برنامه ششم توسعه کشور گزارش برگزاری همایش نقش انجمن های علمی در برنامه ششم توسعه کشور
معرفي مجله هاي معتبر و مرتبط با مديريت آموزشي معرفي مجله هاي معتبر و مرتبط با مديريت آموزشي
نشست علمي تخصصي تحليل و بررسي كتاب پداگوژي نشست علمي تخصصي تحليل و بررسي كتاب پداگوژي
انتظام امور فصلنامه هاي شعب انجمن انتظام امور فصلنامه هاي شعب انجمن
اولین همایش چابک سازی سازمانی برگزار شد اولین همایش چابک سازی سازمانی برگزار شد
اولين كرسي ترويجي نظريه پردازي و كارگاه آموزشي الگوي تدريس برگزار شد اولين كرسي ترويجي نظريه پردازي و كارگاه آموزشي الگوي تدريس برگزار شد
نشست علمي مديريت ذهن با استقبال دانشجويان برگزار شد. نشست علمي مديريت ذهن با استقبال دانشجويان برگزار شد.
گزارش سیمپوزیوم آسیایی اروپایی سازمان جهانی آموزش علوم و فناوری در استانبول گزارش سیمپوزیوم آسیایی اروپایی سازمان جهانی آموزش علوم و فناوری در استانبول
متن نامه رئيس انجمن به آقاي دكتر سبحان اللهي رئيس دانشگاه خوارزمي متن نامه رئيس انجمن به آقاي دكتر سبحان اللهي رئيس دانشگاه خوارزمي
تشكيل كميته كارآفريني تشكيل كميته كارآفريني
برگزاري دوره آموزشي دانش افزايي و ارتقاي صلاحيت مديران مدارس سنندج برگزاري دوره آموزشي دانش افزايي و ارتقاي صلاحيت مديران مدارس سنندج
برگزاری جلسه انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان کردستان برگزاری جلسه انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان کردستان
پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران
برگزاري كارگاه آموزشي دو روزه مديران دبيرستانهاي دوره دوم متوسطه نظري استان كردستان برگزاري كارگاه آموزشي دو روزه مديران دبيرستانهاي دوره دوم متوسطه نظري استان كردستان
چاپ مقاله علمي پژوهشي مربوط به نظريه مديريت بر آموزش چاپ مقاله علمي پژوهشي مربوط به نظريه مديريت بر آموزش
كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي با استقبال اعضاي انجمن برگزار شد. كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي با استقبال اعضاي انجمن برگزار شد.
معرفي مجله علمي - پژوهشي (مطالعه و پژوهش كتب دانشگاهي) معرفي مجله علمي - پژوهشي (مطالعه و پژوهش كتب دانشگاهي)
نشست علمی تدريس پژوهي انجمن با استقبال چشمگیر اعضای انجمن برگزار شد. نشست علمی تدريس پژوهي انجمن با استقبال چشمگیر اعضای انجمن برگزار شد.
ابلاغ آقاي دكتر بهرنگي از سازمان جهاني آموزش علوم و تكنولوژي ابلاغ آقاي دكتر بهرنگي از سازمان جهاني آموزش علوم و تكنولوژي
مراسم يادمان و بزرگداشت مرحوم دكتر حيدرعلي هومن مراسم يادمان و بزرگداشت مرحوم دكتر حيدرعلي هومن
پيام تبريك به مناسبت انتصاب آقاي دكتر حقاني پيام تبريك به مناسبت انتصاب آقاي دكتر حقاني
تسليت به مناسبت درگذشت پدر گرامي آقاي ولي پور ، بازرس انجمن تسليت به مناسبت درگذشت پدر گرامي آقاي ولي پور ، بازرس انجمن
دريافت فرم اعلام آمادگي براي همكاري در تدوين دانشنامه جامع مديريت آموزشي دريافت فرم اعلام آمادگي براي همكاري در تدوين دانشنامه جامع مديريت آموزشي
دريافت فايل آشنايي با دانشنامه و ضرورت آن دريافت فايل آشنايي با دانشنامه و ضرورت آن
آغاز به كار كميته ي تدوين دانشنامه جامع مديريت آموزشي با صدور ابلاغ از سوي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران آغاز به كار كميته ي تدوين دانشنامه جامع مديريت آموزشي با صدور ابلاغ از سوي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران
The IOSTE Eurasia Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020-Science with and for Society The IOSTE Eurasia Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020-Science with and for Society
تمديد فراخوان تكميل بانك اطلاعاتي اساتيد رشته مديريت آموزشي تمديد فراخوان تكميل بانك اطلاعاتي اساتيد رشته مديريت آموزشي
Call for Papers : ICAT'15, Antalya / TURKEY Call for Papers : ICAT'15, Antalya / TURKEY
همایش منطقه ای اروپایی-آسیایی سازمان بین المللی علوم و تکنولوژی آموزش (IOSTE) همایش منطقه ای اروپایی-آسیایی سازمان بین المللی علوم و تکنولوژی آموزش (IOSTE)
دعوت از آقای دکتر بهرنگی برای تدریس در نخستین دوره دکتری مدیریت آموزشی آزاد اسلامی واحد تنکابن دعوت از آقای دکتر بهرنگی برای تدریس در نخستین دوره دکتری مدیریت آموزشی آزاد اسلامی واحد تنکابن
آشنایی با سرویس پژوهش‌گر گوگل (google scholar) یا گوگل محقق آشنایی با سرویس پژوهش‌گر گوگل (google scholar) یا گوگل محقق
راه اندازی وبلاگ انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه ایلام راه اندازی وبلاگ انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه ایلام
پیام تبریک رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه ایلام پیام تبریک رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه ایلام
فرا رسيدن ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني تسليت باد فرا رسيدن ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني تسليت باد
پيام تبريك هيات مديره انجمن علمي مديريت آموزشي شعبه كردستان پيام تبريك هيات مديره انجمن علمي مديريت آموزشي شعبه كردستان
پیام تبریک اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه خراسان جنوبی به مناسبت انتصاب جناب آقای دکتر بهرنگی به سمت معاون سازمان جهانی علوم پیام تبریک اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه خراسان جنوبی به مناسبت انتصاب جناب آقای دکتر بهرنگی به سمت معاون سازمان جهانی علوم
عیدسعید غدیر خم مبارک باد عیدسعید غدیر خم مبارک باد
فراخوان تكميل بانك اطلاعاتي استادان رشته مديريت آموزشي در سراسر كشور ****مهم**** فراخوان تكميل بانك اطلاعاتي استادان رشته مديريت آموزشي در سراسر كشور ****مهم****
خبر برگزاري اولین سیمپوزیوم بالتیک در آموزش علوم و تکنولوژی خبر برگزاري اولین سیمپوزیوم بالتیک در آموزش علوم و تکنولوژی
پیام تبریک آقای دکتر قلتاش خطاب به رئیس انجمن پیام تبریک آقای دکتر قلتاش خطاب به رئیس انجمن
اولین گزارش از سفر آقای دکتر محمدرضا بهرنگی ، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران به کشور مالزی اولین گزارش از سفر آقای دکتر محمدرضا بهرنگی ، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران به کشور مالزی
اطلاعیه برگزاری نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی اطلاعیه برگزاری نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی
پيام تشكر رئيس انجمن از حضور دوستان در مراسم ترحيم روز يازدهم شهريور ماه 1393 پيام تشكر رئيس انجمن از حضور دوستان در مراسم ترحيم روز يازدهم شهريور ماه 1393
پیام تسلیت اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه کردستان پیام تسلیت اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه کردستان
پيام تسليت رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه خراسان جنوبي پيام تسليت رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه خراسان جنوبي
پيام تسليت رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه ايلام پيام تسليت رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه ايلام
اطلاع رساني در مورد زمان برگزاري مراسم ختم مادر ارجمند آقاي دكتر بهرنگي اطلاع رساني در مورد زمان برگزاري مراسم ختم مادر ارجمند آقاي دكتر بهرنگي
پيام تسليت هيات مديره انجمن به مناسبت درگذشت مادر گرانقدر آقاي دكتر بهرنگي پيام تسليت هيات مديره انجمن به مناسبت درگذشت مادر گرانقدر آقاي دكتر بهرنگي
تنظیم پیش‌نویس نقشه راه انجمن مدیریت آموزشی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن تنظیم پیش‌نویس نقشه راه انجمن مدیریت آموزشی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
پوستر و بروشور همايش روساي شعب انجمن در استان مازندران ، تنكابن پوستر و بروشور همايش روساي شعب انجمن در استان مازندران ، تنكابن
پيام تسليت رئيس انجمن به مناسبت درگذشت پدر ارجمند آقاي دكتر توراني پيام تسليت رئيس انجمن به مناسبت درگذشت پدر ارجمند آقاي دكتر توراني
تصاويري از نشست علمي روز چهارشنبه 22 مرداد ماه 1393 تصاويري از نشست علمي روز چهارشنبه 22 مرداد ماه 1393
گزارش نشست علمي انجمن با سخنراني آقاي دكتر فتاح ناظم گزارش نشست علمي انجمن با سخنراني آقاي دكتر فتاح ناظم
شماره 12 مجله شوق تغيير منتشر شد. شماره 12 مجله شوق تغيير منتشر شد.
 خبر مهم* برگزاری نشست علمی کار تیمی در انجمن مدیریت آموزشی ایران با حضور استاد محترم دکتر فتاح ناظم خبر مهم* برگزاری نشست علمی کار تیمی در انجمن مدیریت آموزشی ایران با حضور استاد محترم دکتر فتاح ناظم
فراخوان دريافت مقاله نشريه علمی- پژوهشی مديريت بر آموزش سازمان‌ها، شرايط پذيرش مقاله و فرم تعهد نويسندگان فراخوان دريافت مقاله نشريه علمی- پژوهشی مديريت بر آموزش سازمان‌ها، شرايط پذيرش مقاله و فرم تعهد نويسندگان
دیدار و ملاقات اعضا هیات مدیره انجمن علمی مدیریت آموزشی استان کردستان با معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار کردستان دیدار و ملاقات اعضا هیات مدیره انجمن علمی مدیریت آموزشی استان کردستان با معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار کردستان
گزارش سومين جلسه ي انجمن مديريت آموزشي شعبه استان كرمانشاه گزارش سومين جلسه ي انجمن مديريت آموزشي شعبه استان كرمانشاه
اعلام خبر افزايش ضريب تاثير مجله علمي پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي اعلام خبر افزايش ضريب تاثير مجله علمي پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي
فراخوان دریافت مقالات علمی- پژوهشی فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی فراخوان دریافت مقالات علمی- پژوهشی فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
معرفي يك مجله در حوزه علوم تربيتي معرفي يك مجله در حوزه علوم تربيتي
دو فصلنامه شماره 2 سال دوم انجمن منتشر شد دو فصلنامه شماره 2 سال دوم انجمن منتشر شد
نامه رئيس انجمن در خصوص اقدامات آينده در شعبه استان كرمانشاه انجمن مديريت آموزشي نامه رئيس انجمن در خصوص اقدامات آينده در شعبه استان كرمانشاه انجمن مديريت آموزشي
گزارش برگزاري جلسه انجمن مديريت آموزشي استان كرمانشاه گزارش برگزاري جلسه انجمن مديريت آموزشي استان كرمانشاه
اطلاعيه تاسيس شعبه انجمن مديريت آموزشي ايران در استان ايلام اطلاعيه تاسيس شعبه انجمن مديريت آموزشي ايران در استان ايلام
فراخوان دريافت مقاله نشريه علمی- پژوهشی مديريت بر آموزش سازمان‌ها فراخوان دريافت مقاله نشريه علمی- پژوهشی مديريت بر آموزش سازمان‌ها
انتشار شماره دهم دو ماهنامه ي شوق تغيير انتشار شماره دهم دو ماهنامه ي شوق تغيير
پاسخ به سوال اعضا در مورد مشكل پرداخت آنلاين حق عضويت پاسخ به سوال اعضا در مورد مشكل پرداخت آنلاين حق عضويت
متن نامه وزارت علوم درمورد مجوز نشريه و تاييد رتبه ي علمي پژوهشي آن متن نامه وزارت علوم درمورد مجوز نشريه و تاييد رتبه ي علمي پژوهشي آن
معرفي كتاب معرفي كتاب
پيام تسليت رئيس انجمن به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر دكتر باستاني پاريزي پيام تسليت رئيس انجمن به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر دكتر باستاني پاريزي
پیام تبریک سردبیر و مدیر مسؤول دو فصلنامۀ مدیریت بر آموزش سازمان‌ها پیام تبریک سردبیر و مدیر مسؤول دو فصلنامۀ مدیریت بر آموزش سازمان‌ها
پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران
پيام تبريك رئيس انجمن خطاب به آقاي دكتر سعيدي پور پيام تبريك رئيس انجمن خطاب به آقاي دكتر سعيدي پور
خبر تصويب و دريافت مجوز علمي - پژوهشي نشريه انجمن خبر تصويب و دريافت مجوز علمي - پژوهشي نشريه انجمن
گزارش برگزاري دوره دوم از كارگاه هاي آموزشي مديريت آموزش علوم گزارش برگزاري دوره دوم از كارگاه هاي آموزشي مديريت آموزش علوم
پيام تسليت به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر آقاي دكتر علي اكبر شعاري نژاد پيام تسليت به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر آقاي دكتر علي اكبر شعاري نژاد
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی تقویت مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری گزارش برگزاری کارگاه آموزشی تقویت مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری
صورتجلسه شماره 4 انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان كردستان صورتجلسه شماره 4 انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان كردستان
گزارش برگزاری دورۀ فشرده آموزشی کارگاهی و همایش مدیریت آموزش و یادگیری علوم در رشته‌ها و سطوح گوناگون گزارش برگزاری دورۀ فشرده آموزشی کارگاهی و همایش مدیریت آموزش و یادگیری علوم در رشته‌ها و سطوح گوناگون
پيام تسليت پيام تسليت
گزارش نشست علمي با سخنراني پروفسور مارك بري و پروفسور اوراكوو گزارش نشست علمي با سخنراني پروفسور مارك بري و پروفسور اوراكوو
برگزاري نشست علمي با سخنرانی مارک برَی و اوراکوو برگزاري نشست علمي با سخنرانی مارک برَی و اوراکوو
ارائه خدمات كتابخانه ديجيتالي از سوي كميسيون انجمن هاي علمي ارائه خدمات كتابخانه ديجيتالي از سوي كميسيون انجمن هاي علمي
گزارش رئيس انجمن از نشست علمي انجمن برنامه ريزي درسي گزارش رئيس انجمن از نشست علمي انجمن برنامه ريزي درسي
برگزاري كنفراس علمي در تركيه برگزاري كنفراس علمي در تركيه
چكيده سخنراني آقاي دكتر خلخالي با عنوان مديريت آموزشي تعميم يافته چكيده سخنراني آقاي دكتر خلخالي با عنوان مديريت آموزشي تعميم يافته
 صورت جلسه تنظيم تفاهم نامه في مابين انجمن علمي مديريت آموزشي و دانشگاه علوم دريايي مازندران صورت جلسه تنظيم تفاهم نامه في مابين انجمن علمي مديريت آموزشي و دانشگاه علوم دريايي مازندران
برگزاري نشست علمي با عنوان مديريت آموزشي تعميم يافته***مهم *** برگزاري نشست علمي با عنوان مديريت آموزشي تعميم يافته***مهم ***
تشكيل كميته ي پژوهش انجمن مديريت آموزشي ايران تشكيل كميته ي پژوهش انجمن مديريت آموزشي ايران
تشكيل گروه هاي ياس: گروه هاي ياري آموزش سازمان تشكيل گروه هاي ياس: گروه هاي ياري آموزش سازمان
خبر همایش جهانی آموزش علوم و فن‌آوری در کشور مالزی- ایالت ساراواک کوچینگ در دهۀ آخر شهریور 1393 خبر همایش جهانی آموزش علوم و فن‌آوری در کشور مالزی- ایالت ساراواک کوچینگ در دهۀ آخر شهریور 1393
برگزاري سومین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت آموزشی شعبه استان کردستان برگزاري سومین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت آموزشی شعبه استان کردستان
چند خبر از انجمن مديريت آموزشي ايران چند خبر از انجمن مديريت آموزشي ايران
در خواست دریافت پیشنهاد برای تهیۀ فهرست برنامه‌های انجمن در سال تحصيلي 93-92 در خواست دریافت پیشنهاد برای تهیۀ فهرست برنامه‌های انجمن در سال تحصيلي 93-92
فراخوان انجمن براي دريافت نظر اعضا در مورد عناوين نشست هاي علمي فراخوان انجمن براي دريافت نظر اعضا در مورد عناوين نشست هاي علمي
متن نامه آقاي دكتربهرنگي خطاب به اعضاي انجمن مديريت آموزشي ايران متن نامه آقاي دكتربهرنگي خطاب به اعضاي انجمن مديريت آموزشي ايران
مكاتبه با آقاي دكتر براري مكاتبه با آقاي دكتر براري
اطلاع رساني در مورد تغيير حق عضويت در انجمن مديريت آموزشي ايران اطلاع رساني در مورد تغيير حق عضويت در انجمن مديريت آموزشي ايران
شركت نرم افزاري آداك، كارآفرين برتر كشور شركت نرم افزاري آداك، كارآفرين برتر كشور
قابل توجه اعضاي انجمن مدريت آموزشي ايران*****مهم***** قابل توجه اعضاي انجمن مدريت آموزشي ايران*****مهم*****
فراخوان دريافت مقاله فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش فراخوان دريافت مقاله فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش
گزارش برگزاري مجمع عمومي انجمن مديريت آموزشي و معرفي اعضاي جديد هيات مديره گزارش برگزاري مجمع عمومي انجمن مديريت آموزشي و معرفي اعضاي جديد هيات مديره
قابل توجه متقاضيان عضويت در انجمن كه موفق به پرداخت حق عضويت نشده اند قابل توجه متقاضيان عضويت در انجمن كه موفق به پرداخت حق عضويت نشده اند
فراخوان دریافت مقاله در نشریه انجمن فراخوان دریافت مقاله در نشریه انجمن
قابل توجه علاقمندان به عضویت در انجمن که موفق به پرداخت الکترونیکی نمی شوند قابل توجه علاقمندان به عضویت در انجمن که موفق به پرداخت الکترونیکی نمی شوند
برگزاري مجمع عمومي نوبت دوم انجمن مديريت آموزشي ايران برگزاري مجمع عمومي نوبت دوم انجمن مديريت آموزشي ايران
فعال شدن وب سایت یا وبلاگ شعبه های انجمن مدیریت آموزشی ایران فعال شدن وب سایت یا وبلاگ شعبه های انجمن مدیریت آموزشی ایران
فراخوان عضویت و ثبت نام در انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران- شعبه استان کردستان فراخوان عضویت و ثبت نام در انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران- شعبه استان کردستان
عيد غدير خم مبارك باد عيد غدير خم مبارك باد
نكاتي درمورد ثبت عضويت در سايت نكاتي درمورد ثبت عضويت در سايت
عيد سعيد قربان مبارك باد عيد سعيد قربان مبارك باد
معرفي كتاب مديريت آموزشي در مدارس امروز ، نظريه ها و مهارت ها معرفي كتاب مديريت آموزشي در مدارس امروز ، نظريه ها و مهارت ها
برطرف شدن مشكل پرداخت آنلاين برطرف شدن مشكل پرداخت آنلاين
همایش ملی با عنوان تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت همایش ملی با عنوان تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 اهداي لوح عضويت افتخاري انجمن به آقاي دكتر كريم زاده اهداي لوح عضويت افتخاري انجمن به آقاي دكتر كريم زاده
فرم اعلام عضويت در هيات مديره و بازرسي انجمن مديريت آموزشي ايران فرم اعلام عضويت در هيات مديره و بازرسي انجمن مديريت آموزشي ايران
مهم. نظرسنجي هاي جديد. لطفاً به بخش نظر سنجي مراجعه كنيد. مهم. نظرسنجي هاي جديد. لطفاً به بخش نظر سنجي مراجعه كنيد.
برگزاري دومين نشست اعضاي هيات مديره ي انجمن مديريت آموزشي استان خراسان جنوبي برگزاري دومين نشست اعضاي هيات مديره ي انجمن مديريت آموزشي استان خراسان جنوبي
برگزاري کارگاه آموزشی مقاله نویسی با تأکید بر حوزه مدیریت آموزشی برگزاري کارگاه آموزشی مقاله نویسی با تأکید بر حوزه مدیریت آموزشی
بازديد دبير انجمن از اجراي طرح هجرت 3 در دبيرستان دخترانه فدك بازديد دبير انجمن از اجراي طرح هجرت 3 در دبيرستان دخترانه فدك
 آگهی تشکیل دوره‌های آموزشی انجمن مدیریت آموزشی ایران برای معلمان، دبیران، استادان و مدیران آموزشی آگهی تشکیل دوره‌های آموزشی انجمن مدیریت آموزشی ایران برای معلمان، دبیران، استادان و مدیران آموزشی
متن سخنراني آقاي دكتر توفيقي در نشست هم انديشي با روساي انجمن هاي علمي متن سخنراني آقاي دكتر توفيقي در نشست هم انديشي با روساي انجمن هاي علمي
تشكيل گروه گويا در انجمن مديريت آموزشي ايران تشكيل گروه گويا در انجمن مديريت آموزشي ايران
فراخوان اعضاي انجمن و ساير علاقمندان براي پاسخ به 5 سوال اساسي فراخوان اعضاي انجمن و ساير علاقمندان براي پاسخ به 5 سوال اساسي
نظر سنجي شماره 4 انجمن نظر سنجي شماره 4 انجمن
متن كامل سخنراني آقاي دكتر كريم زاده در دومين نشست علمي انجمن متن كامل سخنراني آقاي دكتر كريم زاده در دومين نشست علمي انجمن
دومين نشست علمي انجمن با حضور استاد گرامي آقاي دكتر كريم زاده برگزار شد. دومين نشست علمي انجمن با حضور استاد گرامي آقاي دكتر كريم زاده برگزار شد.
كميته پژوهش انجمن مديريت آموزشي ايران فعال شد. كميته پژوهش انجمن مديريت آموزشي ايران فعال شد.
برگزاري دومين نشست علمي با موضوع بررسي آسيب هاي روش هاي تحقيق ش برگزاري دومين نشست علمي با موضوع بررسي آسيب هاي روش هاي تحقيق ش
نشست علمي با حضور علاقمندان برگزار شد. نشست علمي با حضور علاقمندان برگزار شد.
تمهيد مقدمات شركت در كنفرانس علمي تركيه توسط رئيس انجمن تمهيد مقدمات شركت در كنفرانس علمي تركيه توسط رئيس انجمن
اعلام برنامه استراتژيك انجمن تا سال 1395 از سوي آقاي دكتر بهرنگي اعلام برنامه استراتژيك انجمن تا سال 1395 از سوي آقاي دكتر بهرنگي
برگزاري نشست آسيب هاي روش هاي تحقيق ، 13 مرداد 1392 برگزاري نشست آسيب هاي روش هاي تحقيق ، 13 مرداد 1392
معرفي سامانه كتابخانه ديجيتال انجمن مديريت فناوري اطلاعات ايران معرفي سامانه كتابخانه ديجيتال انجمن مديريت فناوري اطلاعات ايران
شبكه علمي انجمن هاي علمي (شعاع) شبكه علمي انجمن هاي علمي (شعاع)
خبرنامه شماره 7 انجمن منتشر شد. خبرنامه شماره 7 انجمن منتشر شد.
خبرنامه شماره 6 انجمن منتشر شد. خبرنامه شماره 6 انجمن منتشر شد.
فرارسيدن ماه مبارك رمضان فرارسيدن ماه مبارك رمضان
نظر سنجي شماره 3 نظر سنجي شماره 3
برگزاري همايش دربارۀ آسیب‌های روش‌های تحقیق موجود در پایان‌نامه‌های دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم انسانی برگزاري همايش دربارۀ آسیب‌های روش‌های تحقیق موجود در پایان‌نامه‌های دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم انسانی
نامه مربوط به ارسال گزارش فعالیت‌های شعب نامه مربوط به ارسال گزارش فعالیت‌های شعب
اولين جلسه هيات مديره انجمن مديريت آموزشي مازندران اولين جلسه هيات مديره انجمن مديريت آموزشي مازندران
فرم تعهد نامه نويسندگان مقالات دو فصلنامه مديريت بر آموزش سازمانها فرم تعهد نامه نويسندگان مقالات دو فصلنامه مديريت بر آموزش سازمانها
شرايط پذيرش مقاله شرايط پذيرش مقاله
فراخوان دريافت مقاله نشريه مديريت بر آموزش سازمانها فراخوان دريافت مقاله نشريه مديريت بر آموزش سازمانها
خبرنامه شماره 5 انجمن منتشر شد. خبرنامه شماره 5 انجمن منتشر شد.
خبرنامه شماره 4 انجمن منتشر شد. خبرنامه شماره 4 انجمن منتشر شد.
خبرنامه شماره 3 انجمن مديريت آموزشي ايران خبرنامه شماره 3 انجمن مديريت آموزشي ايران
خبرنامه الكترونيكي انجمن آبان ماه 1391 خبرنامه الكترونيكي انجمن آبان ماه 1391
خبرنامه الكترونيكي انجمن مهرماه 1391 خبرنامه الكترونيكي انجمن مهرماه 1391
انتخابات هيات مديره انجمن مديريت آموزشي شعبه خراسان جنوبي برگزار شد انتخابات هيات مديره انجمن مديريت آموزشي شعبه خراسان جنوبي برگزار شد
تمديد عضويت در انجمن تمديد عضويت در انجمن
پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران ، آقاي دكتر محمدرضا بهرنگي پيام نوروزي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران ، آقاي دكتر محمدرضا بهرنگي
تصاویر برگزاری دومین مجمع فوق العاده انجمن مدیریت آموزشی شعبه خراسان جنوبی تصاویر برگزاری دومین مجمع فوق العاده انجمن مدیریت آموزشی شعبه خراسان جنوبی
معرفي وبلاگ انجمن مديريت آموزشي شعبه استان مازندران معرفي وبلاگ انجمن مديريت آموزشي شعبه استان مازندران
 گزارش آقاي دكتر خلخالي رئيس انجمن شعبه استان مازندران از برگزاري مجمع عمومي گزارش آقاي دكتر خلخالي رئيس انجمن شعبه استان مازندران از برگزاري مجمع عمومي
گزارش خبري - افتتاح شعبه ي انجمن در استان مازندران( تنكابن) گزارش خبري - افتتاح شعبه ي انجمن در استان مازندران( تنكابن)
پيام تسليت پيام تسليت
برگزاري اولين دوره كارگاه آموزشي انجمن برگزاري اولين دوره كارگاه آموزشي انجمن
 An invitation to a special Policy Conference An invitation to a special Policy Conference
ثبت نام در اولين دوره كارگاه آموزشي انجمن ثبت نام در اولين دوره كارگاه آموزشي انجمن
آگهي تاسيس شعبه انجمن در استان خراسان جنوبي آگهي تاسيس شعبه انجمن در استان خراسان جنوبي
گزارش اولین نشست هیئت مدیره انجمن مدیریت آموزشی استان کرمانشاه گزارش اولین نشست هیئت مدیره انجمن مدیریت آموزشی استان کرمانشاه
اعلام زمان و مکان برگزاری کارگاه آموزشی اعلام زمان و مکان برگزاری کارگاه آموزشی
نحوه ی پرداخت هزینه ی کارگاه آموزشی نحوه ی پرداخت هزینه ی کارگاه آموزشی
آگهی تشکیل اولین کارگاه آموزشی مدیریت آموزشی ایران آگهی تشکیل اولین کارگاه آموزشی مدیریت آموزشی ایران
متن دعوت نامه پروفسور پیتر فنشام برای شرکت در کنفرانس انجمن آموزش علوم استرالیا متن دعوت نامه پروفسور پیتر فنشام برای شرکت در کنفرانس انجمن آموزش علوم استرالیا
اولین همایش مجازی ره ­آوران آموزش اولین همایش مجازی ره ­آوران آموزش
اطلاعیه تاسیس شعبه انجمن مدیریت آموزشی ایران در استان مازندران اطلاعیه تاسیس شعبه انجمن مدیریت آموزشی ایران در استان مازندران
در مورد پرداخت هزينه ي عضويت در انجمن در مورد پرداخت هزينه ي عضويت در انجمن
استاد گرامی آقای دکتر سید مصطفی شریف به دیدار حق شتافت. استاد گرامی آقای دکتر سید مصطفی شریف به دیدار حق شتافت.
فراخوان فصلنامه پژوهش های تدریس و یادگیری فراخوان فصلنامه پژوهش های تدریس و یادگیری
 متن توافقنامه انتشار فصلنامه پژوهش های تدریس و یادگیری متن توافقنامه انتشار فصلنامه پژوهش های تدریس و یادگیری
فراخوان دريافت مقاله براي انتشار اولين شماره نشريه مديريت بر آموزش سازمان ها فراخوان دريافت مقاله براي انتشار اولين شماره نشريه مديريت بر آموزش سازمان ها
 آقاي دكتر حيدر علي هومن استاد بزرگ روانسجي به ديدار حق شتافت. آقاي دكتر حيدر علي هومن استاد بزرگ روانسجي به ديدار حق شتافت.
پيام رئيس انجمن به مناسبت برگزاري كارگاه آموزشي پيام رئيس انجمن به مناسبت برگزاري كارگاه آموزشي
گزارش برگزاری اولین همایش مدیران آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران گزارش برگزاری اولین همایش مدیران آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران
گزارش سفر آقاي دكتربهرنگي به كشور تونس براي شركت در كنفرانس جهاني آموزش علوم و تكنولوژي گزارش سفر آقاي دكتربهرنگي به كشور تونس براي شركت در كنفرانس جهاني آموزش علوم و تكنولوژي
پيام رئيس انجمن به مناسبت آغاز سال تحصيلي 92-91 پيام رئيس انجمن به مناسبت آغاز سال تحصيلي 92-91
گزارش برگزاري چهارمين كنفرانس خلاقيت شناسي و تريز گزارش برگزاري چهارمين كنفرانس خلاقيت شناسي و تريز
آخرين خبر در مورد فصلنامه انجمن مديريت آموزشي ايران آخرين خبر در مورد فصلنامه انجمن مديريت آموزشي ايران
راه اندازي سايت انجمن مديريت آموزشي در استان كرمانشاه راه اندازي سايت انجمن مديريت آموزشي در استان كرمانشاه
صدور مجوز تأسیس انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان کرمانشاه صدور مجوز تأسیس انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان کرمانشاه
ارزيابي از عملكرد انجمن هاي علمي ارزيابي از عملكرد انجمن هاي علمي
تهیه گزارش عملکرد انجمنهای علمی و ارسال آن تا تاریخ 25/5/1391 به کمیسیون انجمنهای علمی ایران تهیه گزارش عملکرد انجمنهای علمی و ارسال آن تا تاریخ 25/5/1391 به کمیسیون انجمنهای علمی ایران
عرض تسليت خدمت دوست عزيز و عضو گرامي انجمن سركار خانم طيبه مجيدي عرض تسليت خدمت دوست عزيز و عضو گرامي انجمن سركار خانم طيبه مجيدي
نتيجه ارسال پاسخ مسابقه در راستای توانمندسازی انجمن های علمی نتيجه ارسال پاسخ مسابقه در راستای توانمندسازی انجمن های علمی
گزارش رئیس انجمن از تاسیس شعبه در استان سمنان گزارش رئیس انجمن از تاسیس شعبه در استان سمنان
برگزاري كارگاه آموزشي مقاله نويسي به بعد از ماه مبارك رمضان موكول شد. برگزاري كارگاه آموزشي مقاله نويسي به بعد از ماه مبارك رمضان موكول شد.
اولين دوره كارگاه آموزشي مقاله نويسيISI اولين دوره كارگاه آموزشي مقاله نويسيISI
پيام آقاي دكتر سليماني رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان سمنان پيام آقاي دكتر سليماني رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان سمنان
پيام رئيس انجمن خطاب به رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي شعبه استان سمنان پيام رئيس انجمن خطاب به رئيس هيات مديره انجمن مديريت آموزشي شعبه استان سمنان
پيام رئيس انجمن خطاب به مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان پيام رئيس انجمن خطاب به مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان
سخنرانان جلسه تاسيس شعبه انجمن در استان سمنان سخنرانان جلسه تاسيس شعبه انجمن در استان سمنان
برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان اصفهان برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان اصفهان
دستور‌العمل فراخوان عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران دستور‌العمل فراخوان عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران
آغاز فعاليت كميته تحقيق و پژوهش انجمن آغاز فعاليت كميته تحقيق و پژوهش انجمن
پيام تسليت به مناسبت درگذشت آقاي دكتر يغمايي استاد گرانقدر دانشگاه سمنان پيام تسليت به مناسبت درگذشت آقاي دكتر يغمايي استاد گرانقدر دانشگاه سمنان
گزارش تصويري دوازدهمين نشست علمي انجمن گزارش تصويري دوازدهمين نشست علمي انجمن
گزارش برگزاری دوازدهمین نشست علمی انجمن با سخنرانی آقای دکتر حقانی گزارش برگزاری دوازدهمین نشست علمی انجمن با سخنرانی آقای دکتر حقانی
نمایه عنوان و آدرس سایت مجله علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی نمایه عنوان و آدرس سایت مجله علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
برگزاری دوازدهمین نشست علمی انجمن با سخنرانی آقای دکتر حقانی برگزاری دوازدهمین نشست علمی انجمن با سخنرانی آقای دکتر حقانی
صدور ابلاغ رسمی همکاران انجمن از سوی آقای دکتر بهرنگی صدور ابلاغ رسمی همکاران انجمن از سوی آقای دکتر بهرنگی
پيام تبريك آقاي دكتر عبداللهي نايب رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران پيام تبريك آقاي دكتر عبداللهي نايب رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران
راه اندازي نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها در انجمن مديريت آموزشي ايران راه اندازي نشریه مدیریت بر آموزش سازمانها در انجمن مديريت آموزشي ايران
همايش "دست‌يافته‌هاي پژوهشي دانشجويان در كلاس‌هاي درس دوره تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)با محوريت مديريت آموزشي همايش "دست‌يافته‌هاي پژوهشي دانشجويان در كلاس‌هاي درس دوره تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)با محوريت مديريت آموزشي
اطلاعیه تاسیس انجمن مدیریت آموزشی ایران (شعبه استان سمنان) اطلاعیه تاسیس انجمن مدیریت آموزشی ایران (شعبه استان سمنان)
دستورالعمل ايجاد شعب انجمن مديريت آموزشي در استان هاي كشور دستورالعمل ايجاد شعب انجمن مديريت آموزشي در استان هاي كشور
سومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران سومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
تشكيل مجمع مديريت آموزشي در آذربايجان شرقي تشكيل مجمع مديريت آموزشي در آذربايجان شرقي
اولين جلسه هيات مديره شعبه انجمن در آذربايجان شرقي اولين جلسه هيات مديره شعبه انجمن در آذربايجان شرقي
دستور‌العمل فراخوان عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران دستور‌العمل فراخوان عضویت در انجمن مدیریت آموزشی ایران
متن سخنرانی آقای مهندس نوید( اولین همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی ایران)- بخش اول متن سخنرانی آقای مهندس نوید( اولین همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی ایران)- بخش اول
گزارش يازدهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران گزارش يازدهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران
خبرمربوط به توسعه شعب استاني انجمن خبرمربوط به توسعه شعب استاني انجمن
اعلام ضوابط و مزاياي عضويت حقوقي در انجمن اعلام ضوابط و مزاياي عضويت حقوقي در انجمن
گزارش اولين جلسه هيات مديره انجمن مديريت آموزشي در كرمانشاه گزارش اولين جلسه هيات مديره انجمن مديريت آموزشي در كرمانشاه
اطلاعيه سخنراني و گردهمائي اعضاء انجمن اطلاعيه سخنراني و گردهمائي اعضاء انجمن
'گزارش اولين بازديد علمي اعضاي انجمن و دانشجويان دانشگاه خوارزي 'گزارش اولين بازديد علمي اعضاي انجمن و دانشجويان دانشگاه خوارزي
نشست تخصصی آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی برگزار گردید. نشست تخصصی آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی برگزار گردید.
نشست علمي ماهانه انجمن مديريت آموزشي ايران نشست علمي ماهانه انجمن مديريت آموزشي ايران
برگزاری اولین همایش مشترک انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه ارومیه برگزاری اولین همایش مشترک انجمن مدیریت آموزشی ایران و دانشگاه ارومیه
مقاله شماره يك مقاله شماره يك
هر روز يك مقاله مفيد در مورد مسائل آموزشي و پرورشي ، مديريت و ... هر روز يك مقاله مفيد در مورد مسائل آموزشي و پرورشي ، مديريت و ...
تبريك به مناسبت روز معلم تبريك به مناسبت روز معلم
دانلود ويژه نامه الكترونيكي 30 اصل كليدي در تصميم گيري( از پايگاه اطلاع رساني صنعت) دانلود ويژه نامه الكترونيكي 30 اصل كليدي در تصميم گيري( از پايگاه اطلاع رساني صنعت)
دومين همايش بين المللي اقتصاد و رسانه دومين همايش بين المللي اقتصاد و رسانه
اولين نشست هيات مديره انجمن در سال 1391 اولين نشست هيات مديره انجمن در سال 1391
برگزاري اولين همايش ملي آموزش مديريت و رهبري در تنكابن برگزاري اولين همايش ملي آموزش مديريت و رهبري در تنكابن
برنامه پيشنهادي پنج ساله ي انجمن مديريت آموزشي ايران برنامه پيشنهادي پنج ساله ي انجمن مديريت آموزشي ايران
تدوين برنامه استراتژيك انجمن تدوين برنامه استراتژيك انجمن
پیام نوروزی دکتر بهرنگی ریاست محترم انجمن به مناسبت سال نو پیام نوروزی دکتر بهرنگی ریاست محترم انجمن به مناسبت سال نو
اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی
قابل توجه اعضاي انجمن مديريت آموزشي ايران قابل توجه اعضاي انجمن مديريت آموزشي ايران
مسابقه شماره 2 مسابقه شماره 2
در مورد مسابقه اعلام شده از طريق كميسيون انجمن هاي علمي در مورد مسابقه اعلام شده از طريق كميسيون انجمن هاي علمي
مسابقه مسابقه
کسب مجوز تشکیل شعبه انجمن مدیریت آموزشی در استان کرمانشاه کسب مجوز تشکیل شعبه انجمن مدیریت آموزشی در استان کرمانشاه
گزارش آقاي صادقي از حضور در انجمن مديريت ايران گزارش آقاي صادقي از حضور در انجمن مديريت ايران
خبرنامه شماره3 کمیته بین الملل خبرنامه شماره3 کمیته بین الملل
نامه رئيس انجمن براي دبير همايش و اعلام خبر راه اندازي پرداخت الكترونيك نامه رئيس انجمن براي دبير همايش و اعلام خبر راه اندازي پرداخت الكترونيك
اعلام نتایج نهایی داوری مقالات اولین همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی ایران اعلام نتایج نهایی داوری مقالات اولین همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی ایران
نحوه داوری مقالات اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل نحوه داوری مقالات اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل
پوستر اصلي اولين همايش ملي انجمن پوستر اصلي اولين همايش ملي انجمن
اعلام خبر تغییر محل برگزاری اولین همایش ملی انجمن اعلام خبر تغییر محل برگزاری اولین همایش ملی انجمن
اعلام نتایج داوری مقالات اولین همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی ایران اعلام نتایج داوری مقالات اولین همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی ایران
پوستر دهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران پوستر دهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران
برگزاري دهمين نشست علمي انجمن برگزاري دهمين نشست علمي انجمن
زمان اعلام نتايج بررسي مقالات ارسال شده به همايش مديريت آموزشي در نظر و عمل زمان اعلام نتايج بررسي مقالات ارسال شده به همايش مديريت آموزشي در نظر و عمل
پيشنهاد هاي مطرح شده از سوي اعضاي فعال انجمن پيشنهاد هاي مطرح شده از سوي اعضاي فعال انجمن
شرايط عضويت حقوقي در انجمن مديريت آموزشي ايران شرايط عضويت حقوقي در انجمن مديريت آموزشي ايران
 تمديد مهلت ارسال مقاله براي چهارمين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي و تريز و نوآوري آموزشي تمديد مهلت ارسال مقاله براي چهارمين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي و تريز و نوآوري آموزشي
گزارش شماره1 كميته ي آموزش در مورد تهيه فيلم ‌آموزشي گزارش شماره1 كميته ي آموزش در مورد تهيه فيلم ‌آموزشي
برگزاري دومين كنگره علوم انساني برگزاري دومين كنگره علوم انساني
برگزاري اولين جلسه كميته نياز سنجي انجمن برگزاري اولين جلسه كميته نياز سنجي انجمن
گزارش تفضيلي برگزاري نهمين نشست علمي انجمن گزارش تفضيلي برگزاري نهمين نشست علمي انجمن
خبر فوري- تمديد مهلت ارسال مقاله براي اولين همايش ملي انجمن خبر فوري- تمديد مهلت ارسال مقاله براي اولين همايش ملي انجمن
برگزاري اولين جلسه كميته تحقيق و پژوهش انجمن برگزاري اولين جلسه كميته تحقيق و پژوهش انجمن
برگزاري اولين جلسه كميته ي راهبردي انجمن برگزاري اولين جلسه كميته ي راهبردي انجمن
برگزاري كارگاه آموزشي برگزاري كارگاه آموزشي
گزارش تصويري از برگزاري نهمين نشست علمي انجمن گزارش تصويري از برگزاري نهمين نشست علمي انجمن
اعلام آمادگی همکاری بنیاد علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی ،تریز و نوآوری ایران با انجمن مدیریت آموزشی ایران اعلام آمادگی همکاری بنیاد علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی ،تریز و نوآوری ایران با انجمن مدیریت آموزشی ایران
پيام آقاي دكتر بهرنگي به چهارمين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي و تريز پيام آقاي دكتر بهرنگي به چهارمين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي و تريز
برگزاري نهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران( 2) برگزاري نهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران( 2)
نشست تخصصی ارتقاء و توانمند سازی انجمن های علمی ایران نشست تخصصی ارتقاء و توانمند سازی انجمن های علمی ایران
ConferenceAlert.ir چیست؟ ConferenceAlert.ir چیست؟
خبرنامه شماره(2) كميته روابط بين الملل خبرنامه شماره(2) كميته روابط بين الملل
برگزاري دوره هاي آموزشي در دانشگاه صنعتي شريف برگزاري دوره هاي آموزشي در دانشگاه صنعتي شريف
خبرنامه شماره (1) كميته روابط بين الملل خبرنامه شماره (1) كميته روابط بين الملل
همايش ها همايش ها
معرفي مسئولين كميته هاي انجمن معرفي مسئولين كميته هاي انجمن
برگزاري نهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران برگزاري نهمين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران
ساختار سازماني انجمن مديريت آموزشي ايران ساختار سازماني انجمن مديريت آموزشي ايران
هزينه ي ثبت نام در همايش ملي انجمن هزينه ي ثبت نام در همايش ملي انجمن
گزارش برگزاري هشتمين نشست علمي انجمن گزارش برگزاري هشتمين نشست علمي انجمن
برگزاری هشتمین نشست علمی انجمن مدیریت آموزشی ایران و نهمین جلسه ی هیات مدیره ی انجمن برگزاری هشتمین نشست علمی انجمن مدیریت آموزشی ایران و نهمین جلسه ی هیات مدیره ی انجمن
حضور رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران دکتر بهرنگی در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایۀ فکری حضور رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران دکتر بهرنگی در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایۀ فکری
هشتمين جلسه هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران در سال 1390 هشتمين جلسه هيات مديره انجمن مديريت آموزشي ايران در سال 1390
انجام کلیه فرایندهای انجمن به صورت اینترنتی انجام کلیه فرایندهای انجمن به صورت اینترنتی
برگزاری اولين همايش بين المللي انجمن مديريت آموزشي ايران در سال 90 برگزاری اولين همايش بين المللي انجمن مديريت آموزشي ايران در سال 90
سومين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران با عنوان "مديريت آموزشي در قرن بيست و يكم" سومين نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران با عنوان "مديريت آموزشي در قرن بيست و يكم"
چهارمين نشست علمی انجمن مدیریت آموزشی ایران با عنوان "شوق تغيير و توسعه رهبري تحولي" چهارمين نشست علمی انجمن مدیریت آموزشی ایران با عنوان "شوق تغيير و توسعه رهبري تحولي"
وب سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران به صورت آزمایشی راه اندازی شد. وب سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران به صورت آزمایشی راه اندازی شد.
طراحی و اجرا: شرکت آداک