اولین نشست هیئت مدیره انجمن مدیریت آموزشی استان کرمانشاه در مورخ 12/8/1391با حضور رئیس انجمن جناب آقای دکتر نادری و دبیر انجمن جناب آقای حیدری فرد و همچنین روسای کمیته های: پژوهش(سرکار خانم سوسن لایی)،
آموزش و مشاوره علمی(آقای بیژن رضایی)،
روابط عمومی(آقای مجید معصومی پور)،
دانشجویی(آقای مهدی حسین پور)،
انتشارات کتب و نشریات علمی(آقای مجتبی زبردست)،
برگزاری همایش ها و سخنرانی ها(آقای محمدرضا محمدی)
انجمن مدیریت آموزشی استان برگزار گردید.
 
 
دستاوردهای این نشست به شرح زیر می باشد:
1-    تدوین برنامه عملیاتی یک ساله کمیته های 6 گانه جهت ارائه به رئیس انجمن تا تاریخ 10/10/1391
2-    عضو گیری حقیقی و حقوقی  اعضاء انجمن مدیریت آموزشی از دانشگاه ها، سازمان ها و ادارات استان  جهت برنامه ریزی، هماهنگی و سازماندهی فعالیت های علمی و آموزشی آتی  انجمن در استان کرمانشاه.
3-    تمهیدات لازم جهت اخذ مجوز فصلنامه علمی- پژوهشی در زمینه مدیریت آموزشی با همکاری انجمن مدیریت آموزشی ایران.
4-    تهیه مهر و سربرگ رسمی  انجمن مطابق با الگوی انجمن مدیریت آموزشی ایران.
5-    ارسال کلیه تصاویر و گزارش از نشست ها و فعالیت های انجمن مدیریت آموزشی شعبه استان کرمانشاه به آقای صادقی، مدیر روابط عمومی انجمن مدیریت آموزشی ایران جهت  انعکاس در سایت و خبرنامه الکترونیکی و سایر موارد.