انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
 گزارش آقاي دكتر خلخالي رئيس  انجمن شعبه استان مازندران از برگزاري مجمع عمومي

به نام خدا

با عنایت الهی و راهنمایی های جناب آقاي دكتر حيدري فر و با حضور گرم وصمیمی طیف گسترده ای از استادان ، دانشجویان فارغ التحصیلان، و علاقه مندان رشته مدیریت آموزشی و تحت نظارت  مستقیم استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهرنگی ، نخستین مجمع عمومی انجمن مدیریت آموزشی ایران (شعبه استان مازندران) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در روز پنج شنبه دهم اسفند ماه سال جاری تشکیل، و پس از رای گیری مطابق قوانین مربوطه، اعضا هیات مدیره، بازرسین و نیز رییس و نایب رییس انجمن انتخاب شدند. لذا صورتجلسه های مربوطه به ضمیمه تقدیم شده است و رزومه منتخبین نیز به زودی تقدیم خواهد شد. مستدعی است مقرر فرمایید در خصوص صدور احکام مربوطه اقدام مساعد مبذول تا فعالیت این شعبه انجمن رسما آغاز گردد.

.  با احترام: علی خلخالی