انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
نشست علمي با حضور علاقمندان برگزار شد.

به نام خدا

نشست علمي انجمن با عنوان آسيب هاي روش هاي تحقيق ، امروز يكشنبه 13 مرداد ماه با حضور علاقمندان و اعضاي انجمن و با سخنراني آقاي دكتر كريم زاده برگزار شد. در اين  نشست كه با پرسش و پاسخ حاضران همراه بود موارد زير مطرح گرديد:

- توجه به درس هاي بين رشته اي مانند آمار و روش و تحقيق و درك ضرورت و اهميت آن براي محققان تمام رشته ها

- اهميت سوال پرسيدن و داشتن روحيه ي پرسشگري و انتقادي در فرآيند يادگيري

- آسيب شناسي دلايل عدم كاربردي شدن  تحقيقات انجام شده در زمينه آموزش و بهبود كيفيت آن

- تفاوت معني تحقيق و پژوهش

- لزوم شناخت قابليت هاي رايانه و توانمندي هاي محقق براي رسيدن به نتيجه ي مطلوب در استفاده از آن

- معرفي تجهيزات عمومي تحقيق شامل : كتابخانه و تجهيزات آن ، روش هاي تحقيق ، روش هاي آماري، رايانه و نرم افزارهاي مرتبط، تفكر انسان  و زبان علمي

- اشاره به مشكلات تحقيق

- حقيقت جويي و حقيقت گويي در تمام مراحل تحقيق

- توجه به انتخاب آزمون هاي آماري صحيح و مناسب با كار تحقيق

- استفاده از ابزار مناسب تحقيق

- معرفي مثلث تحقيق : فرضيه ، مدل آماري ، ابزار اندازه گيري

- مقايسه ميزان تاثير مباني نظري و يافته ها و پيشنهادات بر افزودن به دانش بشري

- توجه به امر خطي نبودن روابط بين متغيرها در علوم انساني

در ادامه جلسه و پس از پاسخ به سوالات حاضران ، آقاي دكتر بهرنگي از حضور ارزشمند آقاي دكتر كريم زاده تشكر كرده و در زمينه مسائل انجمن با اعضا به گفتگو پرداختند و ابراز اميدواري نمودند كه اين همكاري ها بين انجمن و استادان گرانقدر ادامه داشته باشد .

آقاي دكتر كريم زاده از حاضران خواستند تا براي جلسه ي آينده ، در مورد نرم افزار ليزرل مطالعه نموده و اگر پژوهشي انجام داده اند براي طرح در نشست همراه داشته باشند.

 

 

منبع : كريمي(مسئول سايت انجمن )با تشكر از خانم سلطاني براي تهيه تصاوير
نویسنده خبر : كريمي( مسئول سايت انجمن )
تاریخ انتشار : 1392/05/13 - 14:31