انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
گزارش برگزاري مجمع عمومي انجمن مديريت آموزشي و معرفي اعضاي جديد هيات مديره

به نام خدا

جلسه مجمع عمومي انجمن مديريت آموزشي ايران در تاريخ دهم آذر ماه سال 1392  با حضور اعضاي هيات مديره ، مسئولان كميته هاي اجرايي ،اعضاي پيوسته و با نظارت نماينده وزارت علوم در كميسيون انجمن ها برگذار شد. در اين مراسم بعد از ارايه گزارش  آقاي دكتر بهرنگي رياست انجمن ، آقاي نوري مسئول مالي انجمن گزارشي ارايه نمود و سپس براي انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان راي گيري به عمل آمد كه نتايج به شرح ذيل مي باشد:

 اعضاي هيات مديره اصلي ٥ نفر و علي البدل ٢ نفر :

  ١. دكتر محمدرضا بهرنگي

٢. دكتر حيدر توراني

٣. دكتر محمود حقاني

٤. دكتر علي خلخالي

٥. خانم فاطمه  سلطاني

٦. دكترسيد مختار موسوي

٧. دكترصمد كريم زاده  

 همچنين  اعضاي هيات بازرسي شامل يك عضو اصلي و ٢ عضو علي البدل :

1. آقاي احمد ولي پور

٢. دكتر زهره شكيبايي

٣. دكتر هايده عاشوري