انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
فراخوان دريافت مقاله فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش

باسمه تعالی

 

فراخوان دريافت مقاله فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش

 

فصلنامه "رفتار سازمانی در آموزش و پرورش" با هدف نشر نظریه‌های نوین، نتایج پژوهش های اصیل و دستاوردهای علمی، مقاله‌های علمی‌- پژوهشی را در رشته‌ مدیریت آموزشی و زمینه‌های وابسته (مدیریت منابع انسانی، روان‌شناسی سازمانی و کار و سایر موضوع‌های مرتبط در حوزه آموزش و پرورش)  منتشر می نماید:

 

مشخصات نشریه:

صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

رویکرد: علمی–پژوهشی

 ترتیب انتشار: فصلنامه

مدیر مسؤل و سردبیر:دکتر ناصر شیربگی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

اعضای هیأت تحریریه:

1-    دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم، استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

2-    دکتر محمدرضا آهنچیان، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3-    دکتر محمد قهرمانی، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

4-    دکتر سعید فرح بخش، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

5-    دکتر نعمت اله عزیزی، استاد تمام برنامه ریزی آموزشی دانشگاه کردستان

6-    دکتر بیژن عبدالهی، استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

7-    دکتر محمد امجد زبردست، استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

 

شرايط پذيرش مقاله

 از اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و دانشجویانی که علاقمند به ارسال مقالات خود برای این مجله می باشند خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایند:

1)     پژوهشگران محترم خواهشمند است مقالات صرفاً علمي–پژوهشي خود را طبق فرمت نشريه آماده و به آدرس ایمیل  فصلنامه ارسال نمايند. پس از دريافت مقاله اعلام وصول خواهد شد. تمامي مقالاتي كه اعلام وصول مي شوند در روند بررسي نشريه قرار خواهند گرفت و حداكثر طي زمان 6 ماه اعلام نتيجه خواهد شد. بنابراين از نويسندگان محترم خواهشمند است از پيگيري هاي مكرر اجتناب ورزند چرا كه اين امر موجب كندي در روند كار خواهد شد.

2)     هر نوع مقاله پژوهشي كه در يكي از شاخه‌هاي مرتبط با موضوع فصل نامه نوشته شود و از ارزش علمي لازم برخوردار باشد؛ براي بررسي و چاپ احتمالي پذيرفته خواهد شد. 

3)     مقالات ارسالی تنها در قالب تعيين­شده نشريه رفتار سازمانی در آموزش و پرورشمورد بررسیاوليه قرار می‌گيرند و در صورت عدم رعايت ساختار مورد نظر، به نويسنده برگرداندهمی‌شوند.

4)     ضروری است مقاله‌ ارسال شده در هیچ سمیناری (داخلی، ملی یا بین المللی) ارایه نشده باشد و یا در هیچ نشریه‌ای (داخلی، ملی یا بین المللی) پیش‌تر چاپ نشده باشد و یا هم زمان به نشریه‌های دیگر فرستاده نشده باشد.

5)     مقالات منحصراً به ­صورت الکترونيکی و از طريق وبگاه اختصاصی نشريه پذيرفته می‌شوند، اما تا آماده شدن سامانه مذکور نويسندگان محترم بايد برای ارسال مقاله از آدرس ایمیل obiejournal@uok.ac.irاستفاده فرمايند.

6)     مقاله ارسالی بايد پژوهشی و حاصل تحقيق نويسنده(گان)باشد؛ مقالات ترجمه­‌‌‌‌ای و مروري پذيرفته نمی­شوند.  

7)     زبان مقاله بايد فارسی باشد. از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل های دقيق و رسايی در زبان فارسی دارند خودداری شود و در مواقع ضروری، معادل لاتين لغت مورد نظر، در زير نويس نوشته شود.

8)     مقالات رسيده پس از بررسی در کميسيون اوليه و در صورت انطباق با معیارهای مجله به منظور ارزیابی به صورت بی‌نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر در موضوع مقاله ارسال می‌شود (انتخاب داوران بر عهده‌ هیئت تحریریه خواهد بود). پس از اخذ نظر داوران جهت تأیید نهايی در کميسيون هیأت تحريريهمطرح می‌شوند.

9)     فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورشحق رد يا قبول و نيز ويراستاریمقالات را برای خود محفوظ مي‌دارد. هیأت تحريريه در انجام اصلاحات آزاد است.

10)مقالاتی که برای چاپ آماده شده­اند برای تأیید نهايیبه نويسنده ارجاع می‌شود. صحت و سقم و مسئوليت مطالب مقاله به عهده نويسنده(گان)است.

11)چاپ و انتشار مطالب مندرج در اين نشريه به شرط ذکر منبع  فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش  بلامانع است.( توصیه و تأکید بر آن است که تا حد امکان به نشريه نیز استناد شود.)

12)تکميل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نويسندگان الزامیاست و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهدنامه نويسندگان را پر نکرده و به همراه مقاله ارسال نكرده باشند خودداریمی‌شود (نمونه فرم پیوست است).فرستنده مقاله به عنوانرابطکليه امور نشريه درمورد مقاله در نظر گرفته مي‌شود و کليه مکاتبات و اطلاع‌رسانيهای بعدی با ویصورت مي‌گيرد.

13)به هنگام ارسال يا ويرايش مقاله دقت داشتهباشيد که چکيده فارسی و انگليسی و کليدواژه­های فارسی و انگليسی و همچنين مشخصاتخواسته شده نويسندگان به دقت در جای مناسب نوشته شوند. مقالات فاقد اين اطلاعات درسيستم بررسی وارد نمي‌شوند.

14)مقاله بايد از نظر ساختار حايز شرايط زير باشد:

الف) صفحه مشخصات نويسندگان مقاله بهفارسي و انگليسي(ترجمه دقيق) مشخصات نويسنده مسئول با فرمت زير:

(نام، نام­خانوادگی، درجه علمی، رشته تحصيلی يا تخصص،شماره همراه، شماره محل کار، آدرس آکادميک (نامگروه،  نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر).

اطلاعات نويسندگان ديگر با فرمت زير:

(نام، نام­خانوادگی، درجه علمی و عنوان رشته تحصيلی وآدرس آکادميک) به طور کامل درج شده و ترتيب قرار گرفتن نام آنها مشخصشود.

ب) عنوان فارسی و انگليسی (ترجمه دقيق)

ج) چکيده فارسی و انگليسی (ترجمه دقيق)- 150تا 250 کلمه فارسی و 150 تا 250 کلمه انگليسی

د) کليدواژه­های فارسی و انگـليسی (ترجمه دقيق)، حداقل 3و حداکثر 6 کلمه

ه) متن اصلی دارای مقدمه (موضوع، مباني نظري، پیشینه، فرضیه يا سئوالات)، روش شناسي، يافته‌هاي تحقيق، بحث ونتيجه­گيری، منابع و تقدير و تشکر (در صورتصلاحديد نويسنده و حداکثر در 3 سطر)

نکته: کل مقالهشامل تمام بخش ­های آنبايد حداقل10و حداکثر 20 صفحه باشد.

15)  و) ارجاع به منابع در همه­موارد لازم است به ­صورت کاملرعايت شود..فهرست منابع در پایان مقاله و ارجاع به منابع درون متنی بر اساس سبک (APA) باشد.منابع در انتهاي مقاله صرفا به زبان انگلیسی به ترتيب حروف الفباي تنظیم شود:

16)با توجه به اقدامات صورت گرفته براي نمايه شدن نشريه در ISC، دقت شود که تمامی منابع فارسی و غیر فارسی به انگلیسی ترجمه شوند. چنانچه منبع مورد استفاده فارسي بود پس از ترجمه در انتها داخل كروشه كلمه Persianنوشته شود.

17)کل متن به صورت يک­ستونی و در کاغذA4با فواصل مساوی3سانتيمتر از بالا، پايين، چپ و راست صفحه تايپ شوند. برای تايپ قسمتهای مختلفمقاله به شرح زير عمل نماييد:

الف) تمام متون فارسی بايد با فونت ميترا و تمام متونانگليسی با فونتTimes New Roman تايپ شوند.

ب) فواصل خطوط در تمام مقاله 1 واحد باشد.

ج) فايل مقاله بايد به دو فرمت word  و pdf ارسال گردد.

د)نوشته ­های فارسی صفحات متن اصلی مقاله با فونت اندازه12و نوشته‌های انگليسی با فونت اندازه 11 نوشته شوند. تيترها بُولد باشند. منابعدر انتهای متن اصلی و با اندازه فونت 10 نوشته شوند.

ه) شرح تصویر و توضیح مربوط به نمودار  و جداول زیر آن و شماره و عنوان در بالای آن آورده شود.در متن برای شماره ­گذاری و ارجاع بهتصاوير،جداولونمودارهاسه سری شماره­گذاری مستقل انجام شود.

18)آراء و نظرات مندرج در مقاله‌ها لزوماً بیانگر نظرات و آراء مجله نیست .

19)تمامی‌مقاله‌های ارسالی (در صورت تایید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقاله‌های رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

20)ترتیب تقدم یا تاخر چاپ مقاله‌ها به ارزش علمی‌و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.

 

 

 

فرم تعهد نامه نويسندگان مقالات  فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش

( نويسندگان محترم فرم تكميل شده زير را اسكن نموده و به همراه مقاله خود ارسال فرمايند)

 

ما نويسندگان مقاله باعنوان: ........................................................................................................................................................

با آگاهي از ضوابط و شرايط فصل نامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش ، موافقت خود را با ارسال مقاله به نشريه مذكور اعلام داشته و خانم/ آقاي .............................كه از نويسندگان مقاله است را به عنوان نويسنده رابط معرفي مي نماييم. بديهي است كه اين اعلام به عنوان وكالت تام ايشان در امور مرتبط با اين مقاله نزد فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش و پرورش است و ما نويسندگان حق هر گونه دخالت  در امور اين مقاله را از خود سلب مي نماييم.

 

ترتيب اسامي نويسندگان مقاله (اسامي و اطلاعات ارائه شده در اين ليست قابل تغيير نيست و به همين صورت در مقاله درج مي شود. توجه داشته باشيد كه به هيچ عنوان نويسنده اي به اين اسامي افزوده نمي شود).

 

رديف

نام و نام خانوادگي نويسندگان

درجه علمي

تاريخ و امضاء

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

از ميان نويسندگان فوق، رديف شماره ............ به عنوان نويسنده مسئول مقاله ( كه نامش در مقاله نهايي به عنوان نويسنده مسئول مقاله درج خواهد شد) معرفي مي شود.

پست الكترونيكي نويسنده مسئول مقاله.......................................................................................................................

 

 

 

منبع : رئیس انجمن با تشکر از آقای حیدری فرد
نویسنده خبر : کریمی(مسئول سایت انجمن)
تاریخ انتشار : 1392/10/07 - 11:31
سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
طراحی و اجرا: شرکت آداک