انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
گزارش برگزاری دورۀ فشرده آموزشی کارگاهی و همایش مدیریت آموزش و یادگیری علوم در رشته‌ها و سطوح گوناگون
 

باسمه تعالی

 

گزارش برگزاری دورۀ فشرده کارگاهی،آموزشی و همایش مدیریت آموزش و یادگیری علوم در رشته‌ها و سطوح گوناگون:

همایش از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 30 بهمن‌ماه در محل تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی آغاز شد. پس از تلاوت آیاتی از قران کریم خانم سلطانی رئیس شورای اجرایی انجمن مدیریت آموزشی ایران برنامه دوره و هدف از برگزاری دورۀ فشرده در سه قسمت کارگاهی، آموزشی و همایش را قرائت کرد. آقای مطلبی از دانشگاه علوم دریایی خبر انتشار تصویب انتشار مجله علمی پژوهشی مدیریت آموزش علوم در کارگروه کارشناسی  نشریات در وزارت علوم را که با کمک‌های آقای دکتر بهرنگی در شرف انتشار است اعلام نمود.

سپس کارگاه آموزشی تغییر نگرش به معلم مؤثربه مدیریت آقای دکتر محمدرضا بهرنگی آغاز گردید.  ایشان به صورت کارگاه آموزشی با استفاده از روش مشارکت جمع حاضر به تعیین شاخص‌های معلم مؤثر از دیدگاه حضار نمود. سپس این شاخص‌ها بر اساس تأثیرات نظریۀ مدیریت آموزش مورد نقد و بررسی قرار گرفت. با آگاهی حضار به تغییر نگرش خود نسبت به معلم مؤثر نیاز به نظریۀ مدیریت آموزش علوم در رشته‌های و سطوح گوناگون به عنوان نیاز به تغییر نگرش از وضعیت موجود به نگرش مناسب نظریۀ مدیریت آموزش علوم مورد پذیرش جمع قرار گرفت. ایشان اظهار امیدواری کرد که با به کار گیری نظریۀ مدیریت آموزش علوم در دروس مختلف بتوان از آموزش و پرورش واقعیتی ساخت که همه مایل باشند تحت سایۀ آن به معنای واقعیتی فرهنگی  که نشانۀ عظمت و شکوه‌مندی آن باشد بسر برند.

پس از پذیرایی در ساعت 10:30 آقای بگلو مسئول تیم یادگیری هوشمند به همراه همکارانشان به صورت آنلاین روش یادگیری و آموزش مجازی را با اشاراتی به نکات عمده و قابل استفاده نظریۀ مدیریت آموزش علوم آقای دکتر بهرنگی در این پروژه توضیح دادند. در پایان این برنامه خانم صادقی مدیر انتشارات انجمن مدیریت آموزشی ایران و نیز مدیر مسئول فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها( فصلنامه انجمن مدیریت آموزشی)  خبرموفقیت آخرین مرحلۀ علمی - پژوهشی شدن فصلنا‌مه مدیریت آموزش بر سازمان‌ها را که با کمک و همراهی آقای دکتر بهرنگی در گروه کارشناسی علوم انسانی نشریات به تصویب رسیده است به اطلاع حضار رساند. 

پس از نماز و صرف ناهار آقای دکتر بهرنگی نظریۀ مدیریت آموزش علوم را در 10 مرحلۀ اجرایی آن با فیلمی که از کلاس درسی خودشان در مبحث نظریه‌های سازمان و مدیریت تهیه شده بود تشریح نمود و سپس برنامۀ همایش با ارائۀ 6 مقالۀ برگزیده از بین 37 مقالۀ علمی/پژوهشی که به شیوۀ آزمایشی یا نیمه تجربی در کلاس‌های مختلف و در سطوح گوناگون آموزشی اجرا  شده بود ارائه گردید. اسامی ارائه دهندگان مقاله و عناوین مقالات که بر اساس نظریۀ مدیریت آموزش علوم تولید شده بود به شرح زیر می‌باشد:

15 الی17:همایش کاربست نظریۀ مدیریت آموزش علوم، ارائۀ 6 مقالۀ برگزیده:

موضوع این همایش کاربست نظریه در عمل از فهرست مقالات علمی/پژوهشی تولید شده بر اساس نظریۀ مدیریت آموزش مباحث درسی توسط محققان انجمن مدیریت آموزشی ایران با نظارت و راهنمایی آقای دکتر بهرنگی بود. از37 مقالۀ نیمه تجربی ارائه شده در زمینۀ کاربست نظریۀ مدیریت آموزش علوم در آموزش ریاضیات، حرفه و فن، زیست‌شناسی، فلسفه، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، سلامت سازمانی، هندسۀ فضایی، زبان انگلیسی، رهبری توزیعی، اتحادها، شادمانی، بوم‌شناختی، خودکارآمدی، هوش فرهنگی، تاریخ هنر، سرمایۀ فرهنگی، یادگیری سازمانی، علوم زیستی، ذهنیت فلسفی، توانمند سازی، کمک‌های اولیه و احیا، بهداشت روانی، روحیه و حرفه و فن و سایر علوم در کلاس‌های درس6 مقالۀ زیر برای ارائه انتخاب گردید.

1-      ذوقی‌پور، سودابه (1392). مستند سازی اهمیت الگوی مدیریت آموزش علوم با شناسایی تأثیر کاربرد اصول سلامت سازمانی درپیشرفتتحصیلی دانش­آموزانکلاس درس جغرافیای سال دوم دبیرستان دخترانه کوهدشت

2-      افکار، فرناز (1392). تأثیر سبک رهبری توزیعی در مدیریت آموزش زبان انگلیسی در مقایسه با سبک موجود بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دوم راهنمایی

3-      نصیری، رحیمعلی (1393). طرح تحقیق پایان نامه: بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش،  بر یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 93-92

4-      20عصمت تاج‌آبادی: تأثیرالگوی نگاره کلمه و خودکارآمدی ریاضی در مدیریت آموزش اتحاد دبیرستان دخترانه فدک منطقه یک تهران. آمیختگی الگوی نگاره کلمه وخودکارآمدی ریاضی با الگوی مدیریت آموزش اتحادها

5-      کریمی، نازیلا(1390): تأثیرات آموزشی و پرورشی کاربرد الگوی مدیریت بر آموزش درس تاريخ هنر جهان در هنرستان هاي حرفه­ اي

6-      شاه‌بهرامی، نوشین (1393). الگوی مدیریت آموزش روانشناسی پرورشی برگرفته از دیدگاه دریدا،

 

1)سایر مقالات برگزیده:

7-     لطفی، محبوبه (1392). تاثیر الگوی مدیریت آموزش مطالعات اجتماعی اول متوسطه در پیشرفت تحصیلی و گرایش به تسهیم دانش توسط دانش­آموزان منطقه چهار کرج

8-      اردلان‌زاده، زهرا (1392). بررسی آثار الگوی مدیریت آموزش مبحث اتحادها بر موفقیت دبیران ریاضی پایه اول متوسطه شهرستان ورامین

9-      ستونه، محبوبه (1393). تاثیر الگوی مدیریت آموزش بر بهبود یادگیری و نگرش دانش‌آموزان براساس رویکرد مهندسی  مجدد

10-   یوسف‌زاده انواری، رضا (1392) رابطۀذهنیتفلسفیمدیرانمدارسباروحیۀپذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم دبیراندرمدارسمتوسطةپسرانةآملبرای پذیرشالگویمدیریتآموزشعلوم درسالتحصیلی92-91.

11-   چناری، سودابه (1392). تأثیرات آموزشی و پرورشی و شادمانی حاصل از مدیریت آموزش مبحث بوم شناسی علوم زیستی بر دانش آموزان اول متوسطه هنرستان کار دانش سرمد پیشوا

12-   زهرا مرادی: بررسی و تحلیل آثار پرورشی و آموزشی نکات اساسی مؤلفه‌های عمده نظریه هوش فرهنگی و رهبری تحولی در مدیریت کلاس درس دانش‌آموزان پسر کلاس دوم ابتدایی شهرستان ورامین

13-   جعفر عباسی: شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی با توجه به مدیریت برای پرورش و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره دبیرستان در ناحیه 2 شهرستان بهارستان .

14-   تقی‌پور، علی: تاثیر پرورشی اصول متناسب برگرفته از نظریه یادگیری سازمانی بر محور الگوی مدیریت برای پرورش در توانمندسازی معلمان مدارس  متوسطه منطقه 6 تهران

15-   عزیزی شمامی، مصطفی؛ جعفری راد، علی (1391). الگوي مديريت بر آموزش، اجراومقايسه وضعيت آن در دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه تربيت معلم تهران 

16-   اکبری مقدم،  حکیمه (1391). تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت به شیوه مدیریت بر آموزش بر توانمندسازی معلمان مدارس آموزش و پرورش شهر تهران

17-   همتی، مریم (1391).  مقایسه تأثيرآموزش ضمن خدمت «اصول کمک‌های اولیه و احیاء» به شیوه«حضوری با رويكرد مديريت آموزشي» و «غیرحضوری»  در بين کارکنان حوزه‌هاي ستادي جمعیت هلال احمر تهران

18-   زهراکرمانی (1391). تأثیرآثارآموزشی وپرورشی الگوی مدیریت بر آموزش(ده فرمان)بهرنگی در عملکرد تحصیلی وروحیه دانش آموزان دخترمدرسه راهنمائی حضرت زینب پایه دوم در  یادگیری درس علوم فصل دوم(نور،رنگ،بینایی)

19-   شفیع‌زاده، معصومه (1391). تأثیر الگوی مدیریت پرورش تطبیق‌یافته با شاخص‌های ذهنیت فلسفی معلمان بر روحیه معلمان و یادگیری شاگردان در مبحث درس علوم تجربی کلاس دوم مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت زینب شهرستان قرچک. بررسی نقش مدیریت مشارکتی با توجه بر اصول مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بر بهداشت روانی معلمان راهنمایی پسرانه منطقه 6تهران

20-   بررسی نقش مدیریت مشارکتی با توجه بر اصول مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بر بهداشت روانی معلمان راهنمایی پسرانه منطقه 6تهران

21-   روحانی، کورش (1391). بررسی نقش مدیریت مشارکتی با توجه بر اصول مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بر بهداشت روانی معلمان راهنمایی پسرانه منطقه 6تهران

22-   مصطفوی، فرشته (1391). بررسی تاثیرات آموزشی وپرورشی ناشی ازاجرای الگوی مدیریت آموزشی بردبیران علوم پایه پنجم ابتدایی شهرستان سقز درسال91-90

23-   مصباح، زهرا (1393). تأثیر کاربست الگوی مدیریت آموزش به سبک رهبری تحولی دبیران زیست شناسی بر مسؤولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران

24-   یزدان‌مهر، مهری (1392). :تاثیر الگوی تدریس مشارکتی مناسب الگوی مدیریت آموزش هندسه فضایی  بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان"

25-   طرح تحقیق پایان نامه: بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش،  بر یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزانشهرستانبهارستاندرسالتحصیلی 93-92

26-   احمدی اصل، فرهاد (1392)، گسترش اثر الگوی مدیریت آموزش مباحث درسی با شمول هماهنگ جامعه پذیری کلاسی، خود­تنظیمی و خود­کار­آمدی معلمان تازه کار

27-   زبرجدی، آرش (1393). بررسی تاثیر تدریس ریاضی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش برپیشرفت تحصیلی و باورهای خودکارآمدی دانش­آموزان شهرستان اسدآباد در سال تحصیلی 93-92

28-   عرب خابوری، صدیقه؛ عموزاده مهدیرجی، صغری (1392). سنجشتاٌثیرالگویمدیریتبرآموزشبریادگیریدانش‌آموزانپایه‌یاولمتوسطه، درمبحثاتحادهایجبریریاضیات تهران–دبیرستانسمیه- منطقه 5

29-   باقری، سمیرا؛ باقری، پریسا (1392). پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان دبیرستان داود اکبری که از الگوی مدیریت آموزش در آموزش زیست‌شناسی استفاده کرده‌اند.

30-   عباسی، جعفر (1392). اثرات آموزشی و پرورشی مؤلفه‌های سرمایۀ فرهنگی که بر اساس نظریۀ مدیریت آموزش تدریس شود.

31-   فاطمیان، گلناز سادات (1392). بررسی اثرات الگوی مدیریت آموزش در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس تناوب عناصری مندلیف.

32-   اسکندری، مژگان (1392).ترکیب ممزوجی اثرات الگوی مدیریت آموزش با الگوی مشارکت تدریس مباحث جامد، مایع و گاز در درس فیزیک

33-   یعقوبی، زهرا (1392). کاربرد الگوی مدیریت آموزش در تدریس معادلات درجۀ دوم در ریاضث سال دوم مدرسۀ راهنمایی

34-   اکبری، مقدم (1392). تأثیر کاربرد الگوی راهبرد مدیریتِ آموزش در آموزش‌های ضمن خدمت بر توانمندسازی معلمان مدارس سازمان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

35-   مصباح، زهرا (1392). تأثیر کاربست الگوی مدیریت آموزش به سبک رهبری تحولی دبیران زیست شناسی بر مسؤولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های شهر تهران

36-   مؤمنی، محبوبه (1392). تأثیر پذیری دورۀ توجیهی عمومی کارکنان بیمارستان بقیـه‌الله الاعظم (عج) به تفکیک رده خدمتی و تحصیلات از الگوی مدیریت آموزش

37-  Sadeghi, Zeinab, Mohtashami,Dr. Reza (1392),The effects of Managing Education Strategy embedding key factors of self-directed learning in Histology subject in medical students` learning

18-17میزگرد، با شرکت اعضای هیئت مدیره و پژوهشگران جمع بندی صورت گرفت و خبر مربوط به شرکت در کنفرانس بین‌المللی آموزش علوم و فن‌آوری در ایالت کوچینگ ساراواک کشور مالزی در تاریخ شهریورماه 1393اعلان گردید.

2)18: اعطای گواهینامه: خانم زهره عالمین

 گواهینامۀ پایان دورۀ آموزشی، کارگاهی و همایشی (10 ساعت) با امضای رئیس انجمن مدیریت آموزشی با مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، و نمایندۀ سازمان جهانی آموزش علوم و فن‌آوری در کشورهای منطقۀ خلیج فارس به مقالات برگزیده و حضور شرکت کنندگان، اعطا گردید تا از مزایای آن برخوردار شوند.