انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی تقویت مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری

انجمن مدیریت آموزشی استان کردستان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برگزار نمود:

برگزاری کارگاه آموزشی تقویت مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری

 

با هدف دانش افزایی و ارتقاء صلاحیت های علمی و حرفه‌ای مدیران آموزش و پرورش کارگاه دو روزه تقویت مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری به مدت دو روز در محل تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با همت و همکاری انجمن مدیریت آموزشی استان کردستان و اداره کل آموزش و پرورش استان برپا شده بود مدیران دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها- مدیران مجتمع‌های آموزشی و پرورشی شهری و روستایی و اعضا انجمن مدیریت آموزشی استان شرکت داشته و در روزهای پنج شنبه و جمعه 8 و 9 اسفندماه باجدیدترین مباحث، مطالب  و نظریه‌های مرتبط با مدرسه محوری آشنا شدند.