انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
گزارش برگزاري دوره دوم از كارگاه هاي آموزشي مديريت آموزش علوم
 
همایش دوره کارگاهی فشرده مدیریت آموزش علوم  با همکاری ستاد ساماندهی فعالیت های سازمانهای مردم نهاد شهر تهران روزیکشنبه در محل  همایش های این ستاد واقع در خیابان خاقانی روبروی درب شرقی دانشگاه خوارزمی از ساعت 8 الی 13 برگزار گردید.
این همایش پس تلاوت آیاتی از قران کریم آغاز گردید در ابتدا خانم سلطانی رئیس شورای اجرایی انجمن مدیریت آموزشی ایران به معرفی انجمن مدیریت آموزشی ایران برای حضار و نیز هدف از برگزاری چنین همایش هایی پرداخته و برنامه همایش را اعلام نمودند. در ادامه آقای دکتر بهرنگی درباره موضوع مدیریت آموزش علوم و روشهای اجرایی آن توضیح داده و با حضار به تبادل نظر برخاستند . پس از پذیرایی سه تن از دانشجویان فارغ اتحصیل کارشناسی ارشد (خانم  سودابه ذوقی پور و خانم عموزاد و نیز آقای زبرجدی ) که مبحث مدیریت آموزش علوم را در رشته های درسی مختلف به اجرا در آورده بودند نتایج موفقیت آمیز کارشان را برای حضار توضیح دادند. در پایان گواهینامه های شرکت در دوره توسط خانم سلطانی به حضار اعطا گردید.