انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
اولین گزارش از سفر آقای دکتر محمدرضا بهرنگی ، رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران به کشور مالزی
به نام خدا
بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن مدیریت آموزشی می رساند:
ارائۀ مقاله‌ای دربارۀ بخشی از نتایج اعمال نظریۀ مدیریت آموزش علوم که محور هماهنگی و انسجام فعالیت‌های انجمن مدیریت آموزشی ایران قرار گرفته است هدف اصلی شرکت دکتر محمدرضا بهرنگی در شانزدهمین سیمپوزیوم جهانی آموزش علوم و تکنولوژی در ایالت کوچینگ مالزیا بود. وی تا کنون در این محور محققان بسیاری را هدایت کرده و امید رو به افزونی در تأیید نظریۀ خود به کمک محققانی دارد که هر یک در بعدی از ابعاد نظریۀ وی اقدام به اجرا در تدریس مباحث خود می‌کنند. از خصائل این نظریه جاذبۀ آن برای ورود نکات منطقی و نو برگرفته از رشته‌های روانشناسی و تعلیم و تربیت در صحنۀ تدریس دروس تخصصی است که با استفاده از روشهای مشارکتی، شاگرد محوری کلیۀ نکات مورد توجه در برنامه‌ریزی درسی و آموزشی با تطبیق آموزش با الگوهای تدریس، تکنولوژی آموزشی مناسب، فرایند توسعه و رشد شناخت و کسب مفاهیم و تولید آنها صورت می‌گیرد. وی در مقالۀ خود نام بسیاری از دانشجویان محققی را برده است که بویژه در دو سال اخیر در اجرای نظریۀ وی به شکل نیمه تجربی همکاری داشته‌اند. این نکات و نکات برجستۀ دیگر این مقاله مورد توجه صاحبنظران شرکت کننده در این سیمپوزیوم قرار گرفته و استقبال امید بخشی از آن به عمل آمده است.
 
در انتخاباتی که در روز دوشنبه 22 سپتامیر 2014 در سمپوزیوم مذکور در ایالت کوچین مالزیا انجام گرفت اعضای هیئت مدیره که مرکب از رئیس سازمان، و 15 نفر از رؤسای مناطق پانزده‌گانه سازمان در نقاط مختلف جهان و 5 نفر از اعضای اصلی می‌باشد ایشان را به عنوان معاون این سازمان برگزید که امید است این تصمیم هیئت مدیره در اجلاس عمومی سازمان که قرار است روز شنبه 27 تشکیل شود پذیرفته شود. امید است ایشان بتواند با استفاده از این نقش بین‌المللی موجباتی را در انجمن مدیریت آموزشی فراهم سازد که اموربین‌المللی انجمن‌های ذیربط در آموزش علوم و تکنولوژی را هماهنگ ساخته و توسعه دهد.
 
یاد‌آوری می‌نماید آقای دکتر محمدرضا بهرنگی ریاست انجمن مدیریت آموزشی ایران عضو هیئت مدیرۀ سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی، رئیس منطقه‌ای کشورهای خلیج فارس و عضو کمیتۀ علمی این سیمپوزیم می‌باشد.
خبرهای بعدی این سیمپوزیوم به اطلاع خواهد رسید.
منبع : رئیس انجمن
نویسنده خبر : کریمی(مسئول سایت انجمن)
تاریخ انتشار : 1393/07/03 - 18:36
سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
انجمن محترم مدیریت ایران
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ...
طراحی و اجرا: شرکت آداک