انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
گزارش برگزاری همایش نقش انجمن های علمی در برنامه ششم توسعه کشور

همایش نقش انجمن های علمی در برنامه ششم توسعه کشور عصر روز سه شنبه 5 آبان ماه در دانشگاه خاتم با حضور آقاي دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آقاي دکتر ستاری معاونت علمی ریاست جمهوری و  روسای انجمن های علمی کشور با همت شورای انجمن های علمی ایران در محل دانشگاه خاتم برگزار شد. ابتدا آقاي مهندس مهریان در باب نقش انجمن های علمی در سیاست گذاری های علمی و فناورانه سخنرانی نموده و مطالعه ای تطبیقی را در باب نقش انجمن های علمی در دیگر کشورها در قالب پاورپوینت برای حضار ارائه داد.

آقاي دکتر قره یاضی در زمینه رویکردهای جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه تحقیق، توسعه و پژوهش سخنرانی نموده و اظهار داشت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دنبال افزایش سهم پژوهش و تحقیق از بودجه عمومی کشور هستند. همچنین در این همایش از خانم دکتر فیروزه خلعتبری به عنوان پژوهشگر نمونه قدردانی به عمل آمده و هدایایی به رسم یادبود تقدیم ایشان شد.

 سپس آقای دکتر قاسمی ریاست محترم شورای انجمن های علمی ایران درباره جایگاه انجمن های علمی در تحقق سیاست های کلی نظام مطالبی را ارائه نمود و اظهار داشت از آنجایی که در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به جایگاه سرمایه انسانی توجه ویژه ای  شده است نقش انجمن های علمی در این راستا بی بدیل است.