انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
گزارش برگزاري همايش مديريت آموزش

با نام خدا

با سلام و احترام ، بدينوسيله به اطلاع اعضاي محترم انجمن و علاقمندان مي رساند اولين همايش مديريت آموزش با حضور بيش از 60 نفر از اعضاي انجمن و دانشجويان رشته مديريت آموزشي و ساير رشته ها در سالن فرهيختگان دانشكده حسابداري و اقتصاد دانشگاه خوارزمي برگزار شد. طبق برنامه اعلام شده همايش با تلاوت آياتي از قرآن كريم و نواختن سرود ملي آغاز شد. آقاي دكتر بهرنگي رئيس انجمن مديريت آموزشي ايران ضمن تقدير از تلاش  خانم رجبي، خانم جنابي (دانشجويان دكتري برنامه ريزي درسي) و آقاي شيري(مسئول روابط عمومي انجمن) ، افزودند در تاريخ ايران، گروه كوچكي به اين تعداد نبوده كه بتواند يك تحول كيفي عظيم بوجود آورد. در اين جلسه تعدادي از كارشناسان شوراي عالي آموزش و پرورش نيز حضور داشتند كه با استقبال مواجه شد. فايل پاورپوينت مربوط به تاريخچه نظريات سازمان و مديريت بيان شد. سپس فيلمي كه با كمك دفتر تكنولوژي آموزشي تهيه شده  بود و شيوه تدريس بر اساس الگوي ده فرمان آموزش را نشان مي داد نمايش داده شد. آقاي دكتر بهرنگي با توضيحات خود به تشريح شيوه تدريس در  فيلم پرداختند: 

 دراين الگو تشكيل گروه نه بر اساس توانمندي افراد كه بر اساس محتوا اتفاق مي افتد. دانشجويان اطلاعاتي را كه با خود به عنوان تكليف سر كلاس آورده­ اند، تحويل داده و پس از ارزشيابي توسط استاد، در گروه هاي خود به خودارزشيابي اقدام مي كنند و اگر اعتراضي داشتند با رعايت اخلاق و احترام مطرح مي كنند. رسم نمودار محتواي درس با شناسايي محتوي هر يك از مباحث درسي اتفاق مي افتد و نموداري كه تهيه مي شود، ارتباط بين  مفاهيم را نشان مي دهد. مرحله بعد به تهيه نقشه مطلوب اختصاص دارد .همه كارها با مشاركت انجام مي شود در عين حال نظم همراه با خلاقيت وجود دارد. در نمودار  نهايي در هر باكس مفهومي تعداد صفحات مشخص مي شود. اگر مبحث 30 صفحه باشد و 15 نفر دركلاس حضور دارند،هر نفر 2 صفحه را مطالعه كرده  و شناسه هاي مفهومي خود را به عنوان تكليف به كلاس مي آورد. تهيه نمودار از مفاهيم مهم است  و مي تواند تصوير سازي هم در كار آن انجام شود. در اين شيوه، هدف حكمت آموزي است. كارت ها يا شناسه هاي رنگي به اطلاعات اضافي اختصاص دارد كه هر دانشجو با خود به كلاس آورده است و استاد با يك نگاه مي تواند تلاش دانشجويان را از باب جستجو براي يافتن داده ها و اطلاعات جديد ارزشيابي كند. تا اين مرحله تدريس انجام نشده است و فقط مديريت كلاس را شاهد هستيم. آمادگي براي ورود به بحث جديد كمك مي كند تا افت تحصيلي به صفر برسد. توليد دانش و مفاهيم توسط خود دانشجويان اتفاق مي افتد. همه اين فعاليت ها زمينه تفاهم بين دانشجويان و استاد را فراهم مي كنند. فعاليتهاي انجام شده همه شناختي هستند. در گام هفتم نوشتن طرح درس آغاز مي شود كه باز هم با كمك و نظر دانشجويان رخ مي دهد. استاد موفق بايد بتواند در هر لحظه از الگوي مناسب شرايط كلاس استفاده كند. سپس در گام هشتم تعيين نقش ها و كاري كه دانشجويان بايد انجام  دهند رخ مي دهد و گام نهم اجراي تدريس با الگو هاي مختلف است .گام دهم ارزشيابي است هرچند كه ارزشيابي در هر لحظه در اين فرآيند جريان دارد. ارزشيابي تكميلي  با كنترل بين گروه ها انجام مي شود و ارزشيابي نهايي توسط استاد صورت مي گيرد. تاكيد ما بيشتر بر پرورش است و ايجاد جامعه يادگيرنده و تبديل مدارس به سازمان يادگيرنده.

 

پس از ارائه فيلم ، مراسم رونمايي از كتاب الگوهاي تدريس 2015 ترجمه آقاي دكتر بهرنگي و با حضور آقاي دكتر نويد ادهم دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش انجام شد. آقاي دكتر نويد بااشاره به طرح هاي جدي آموزش و پرورش مانند ايجاد كميسيون مديريت آموزشي ، طرح تعالي مدرسه ، مديريت راهبردي، اشاره نمودند كه: ما درآموزش وپرورش بانقص تئوريك مواجه هستيم  و از صاحبنظران دعوت مي كنيم تا با آموزش و پرورش هم فكري وهم كاري داشته باشند. در ادامه جلسه آقاي دكتر آراسته رئيس دانشكده نيز به همايش  انجمن ملحق شدند. همايش با اعطاي ابلاغ خانم جنابي و آقاي شيري ادامه يافت و با پرسش و پاسخ و ارائه گواهي حضور در همايش به حاضران خاتمه پيدا كرد.