انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
لیست نظر سنجی ها
خدمات انجمن مدیریت آموزشی ایران چگونه است؟ خدمات انجمن مدیریت آموزشی ایران چگونه است؟
تاریخ شروع :1390/05/27
تاریخ اتمام :1391/12/30
تعداد کل آراء :76
طراحی وب سایت جدید انجمن چگونه است؟ طراحی وب سایت جدید انجمن چگونه است؟
تاریخ شروع :1390/05/26
تاریخ اتمام :1391/12/30
تعداد کل آراء :62
كدام مورد در اولويت بندي فعاليت هاي انجمن مديريت آموزشي ايران اهميت بيشتري دارد؟ كدام مورد در اولويت بندي فعاليت هاي انجمن مديريت آموزشي ايران اهميت بيشتري دارد؟
تاریخ شروع :1392/04/19
تاریخ اتمام :1392/05/19
تعداد کل آراء :52
به نظرشما چه مساله اي در آسيب شناسي روش هاي تحقيق اهميت دارد كه مي تواند موضوع نشست علمي  بعدي در انجمن باشد؟ 
لطفاً علاوه بر شركت در نظر سنجي ،با ارسال ايميل به آدرس ieaa.iran@gmail.com  ما را از نظرات  ارزشمند خود  مطلع سازيد . به نظرشما چه مساله اي در آسيب شناسي روش هاي تحقيق اهميت دارد كه مي تواند موضوع نشست علمي بعدي در انجمن باشد؟ لطفاً علاوه بر شركت در نظر سنجي ،با ارسال ايميل به آدرس ieaa.iran@gmail.com ما را از نظرات ارزشمند خود مطلع سازيد .
تاریخ شروع :1392/06/04
تعداد کل آراء :14
مهم ترين چالش‌ها و مسايل كشور در حوزه تخصصي انجمن آموزشی ايران را چه مي‌دانيد؟ مهم ترين چالش‌ها و مسايل كشور در حوزه تخصصي انجمن آموزشی ايران را چه مي‌دانيد؟
تاریخ شروع :1392/07/06
تعداد کل آراء :13
انجمن مدیریت آموزشی ایران از چه راه‌هايي مي‌تواند در رفع اين چالش‌ها مؤثر باشد؟ انجمن مدیریت آموزشی ایران از چه راه‌هايي مي‌تواند در رفع اين چالش‌ها مؤثر باشد؟
تاریخ شروع :1392/07/06
تعداد کل آراء :9
مهم‌ترين مسايل و آسيب‌هاي انجمن مدیریت آموزشی ایران چيست؟ مهم‌ترين مسايل و آسيب‌هاي انجمن مدیریت آموزشی ایران چيست؟
تاریخ شروع :1392/07/06
تعداد کل آراء :13
دولت از چه طريقي مي‌تواند انجمن را در رفع اين مسايل ياري رساند؟ دولت از چه طريقي مي‌تواند انجمن را در رفع اين مسايل ياري رساند؟
تاریخ شروع :1392/07/06
تعداد کل آراء :11
همكاري و تعامل دولت با انجمن مدیریت آموزشی ایران را در چه حوزه‌هايي مؤثر و كارآمد مي‌دانيد؟ همكاري و تعامل دولت با انجمن مدیریت آموزشی ایران را در چه حوزه‌هايي مؤثر و كارآمد مي‌دانيد؟
تاریخ شروع :1392/07/06
تعداد کل آراء :16
عملکرد انجمن مدیریت آموزشی را از آغاز سال 1395 تا هم اکنون چگونه ارزیابی می کنید؟ عملکرد انجمن مدیریت آموزشی را از آغاز سال 1395 تا هم اکنون چگونه ارزیابی می کنید؟
تاریخ شروع :1395/08/24
تاریخ اتمام :1395/08/30
تعداد کل آراء :3
میزان رضایتمندی خود را از اطلاع رسانی اخبار و به روز شدن سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1395 اعلام بفرمایید. میزان رضایتمندی خود را از اطلاع رسانی اخبار و به روز شدن سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1395 اعلام بفرمایید.
تاریخ شروع :1395/08/24
تاریخ اتمام :1395/12/29
تعداد کل آراء :3
طراحی و اجرا: شرکت آداک