انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده رویداد

1392/11/23 - 8:41

 

باسمه تعالی

 

 

اطلاعیۀ مهم

دورۀ فشرده آموزشی کارگاهی و همایش مدیریت آموزش و یادگیری علوم در رشته‌ها و سطوح کوناگون

انجمن مدیریت آموزشی ایران با مدیریت دکتر محمدرضا بهرنگی با همکاری خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار میکند

چهارشنبه 30 بهمن 1392

ساعت 8 تا 18

الف- هدف: معرفی نظریۀ جدید مدیریت آموزش، نقد و بررسی کاربست شواهد علمی و عملی آن

برنامه:

1)8 تا - 10/40 چهارشنبه 30-11-92 :

تلاوت قرآن کریم سپس خوش‌آمدگویی و ارائۀ نظریۀ مدیریت آموزش و نمایش فیلم در کاربست آن: دکتر محمدرضا بهرنگی

2)پذیرایی10/40الی 11

3)   ساعت 11 الی12 : نمایش ارائۀ نمونه ویدیو کنفرانس و آموزش مجازی حامی نظریۀ مدیریت آموزش علوم:  آقای بهروز بگلو

4)   ساعت  11 الی 12 : نماز، نهار و پذیرایی

5)  ساعت  13/30 الی 15: کارگاه آموزشی مبتنی بر نقد فیلم نظریه مدیریت آموزش در تدریس عملی سه جلسه آموزش و یادگیری مبحث نظریه‌های سازمان و مدیریت دورۀ کارشناسی ارشد و راهنمایی برای بهبود مدیریت یادگیری مباحث علوم مختلف و ایجاد دانش، نگرش و مهارت‌های جدید

6)  ساعت 15 الی 16: همایش نظریۀ مدیریت آموزش، ارائۀ 4 مقالۀبرگزیده کاربست نظریه در عمل از فهرست مقالات علمی/پژوهشی تولید شده بر اساس نظریۀ مدیریت اموزشی و مباحث درسی توسط محققان انجمن مدیریت آموزشی ایران با عناوین ریاضیات، حرفه و فن، زیست‌شناسی، فلسفه، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، سلامت سازمانی، هندسۀ فضایی، زبان انگلیسی، رهبری توزیعی، اتحادها، شادمانی، بوم‌شناختی، خودکارآمدی، هوش فرهنگی، تاریخ هنر، سرمایۀ فرهنگی، یادگیری سازمانی، علوم زیستی، ذهنیت فلسفی، توانمند سازی، کمک‌های اولیه و احیا، بهداشت روانی، روحیه و حرفه و فن و سایر علوم: 

1)     لطفی محبوبه (1392). تاثیر الگوی مدیریت آموزش مطالعات اجتماعی اول متوسطه در پیشرفت تحصیلی و گرایش به تسهیم دانش توسط دانش­آموزان منطقه چهار کرج

2)     ذوقی‌پور سودابه (1392). مستند سازی اهمیت الگوی مدیریت آموزش علوم با شناسایی تأثیر کاربرد اصول سلامت سازمانی در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان کلاس درس جغرافیای سال دوم دبیرستان دخترانه کوهدشت

3)      فرناز افکار (1392). تأثیر سبک رهبری توزیعی در مدیریت آموزش زبان انگلیسی در مقایسه با سبک موجود بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دوم راهنمایی

4)     نصیری، رحیمعلی (1393). طرح تحقیق پایان نامه: بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش،  بر یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 93-92

7) ساعت  16/20 الی 16:   پذیرایی

8)  ساعت  16/20 الی 16/50: همایش و ارائۀ 2 مقاله از مقالات برگزیده کاربست نظریه مدیریت آموزش علوم

5)  عصمت تاج‌آبادی: تأثیرالگوی نگاره کلمه و خودکارآمدی ریاضی در مدیریت آموزش اتحاد دبیرستان دخترانه فدک منطقه یک تهران. آمیختگی الگوی نگاره کلمه و خودکارآمدی ریاضی با الگوی مدیریت آموزش اتحادها

6)  نازیلا کریمی: تأثیرات آموزشی و پرورشی کاربرد الگوی مدیریت بر آموزش درس تاريخ هنر جهان در هنرستانهاي حرفه ­اي

سایر مقالات برگزیده:

7)     اردلان‌زاده، زهرا (1392). بررسی آثار الگوی مدیریت آموزش مبحث اتحادها بر موفقیت دبیران ریاضی پایه اول متوسطه شهرستان ورامین

8)     ستونه (1393). تاثیر الگوی مدیریت آموزش بر بهبود یادگیری و نگرش دانش‌آموزان براساس رویکرد مهندسی  مجدد

9)     یوسف‌زاده انواری، رضا (1392) رابطۀذهنیت فلسفی مدیران مدارس با روحیۀ پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم دبیران در مدارس متوسطة پسرانة آمل برای پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم در سال تحصیلی92-91.

10)چناری، سودابه (1392). تأثیرات آموزشی و پرورشی و شادمانی حاصل از مدیریت آموزش مبحث بوم شناسی علوم زیستی بر دانش آموزان اول متوسطه هنرستان کار دانش سرمد پیشوا

11)زهرا مرادی: بررسی و تحلیل آثار پرورشی و آموزشی نکات اساسی مولفه‌های عمده نظریه هوش فرهنگی و رهبری تحولی در مدیریت کلاس درس دانش‌آموزان پسر کلاس دوم ابتدایی شهرستان ورامین

12)جعفر عباسی:شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی با توجه به مدیریت برای پرورش و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره دبیرستان در ناحیه 2 شهرستان بهارستان .

13)تقی‌پور، علی: تاثیر پرورشی اصول متناسب برگرفته از نظریه یادگیری سازمانی بر محور الگوی مدیریت برای پرورش در توانمندسازی معلمان مدارس  متوسطه منطقه 6 تهران

14)عزیزی شمامی، مصطفی؛ جعفری راد، علی (1391). الگوي مديريت بر آموزش، اجرا ومقايسه وضعيت آن در دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه تربيت معلم تهران 

15)اکبری مقدم،  حکیمه (1391). تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت به شیوه مدیریت بر آموزش بر توانمندسازی معلمان مدارس آموزش و پرورش شهر تهران

16)همتی، مریم (1391).  مقایسه تأثيرآموزش ضمن خدمت «اصول کمک‌های اولیه و احیاء» به شیوه«حضوری با رويكرد مديريت آموزشي» و «غیرحضوری»  در بين کارکنان حوزه‌هاي ستادي جمعیت هلال احمر تهران

17)زهراکرمانی (1391). تأثیرآثارآموزشی وپرورشی الگوی مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بهرنگی در عملکرد تحصیلی وروحیه دانش آموزان دخترمدرسه راهنمائی حضرت زینب پایه دوم در  یادگیری درس علوم فصل دوم (نور،رنگ،بینایی)

18)شفیع‌زاده، معصومه (1391). تأثیر الگوی مدیریت پرورش تطبیق‌یافته با شاخص‌های ذهنیت فلسفی معلمان بر روحیه معلمان  و یادگیری شاگردان در مبحث درس علوم تجربی کلاس دوم مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت زینب شهرستان قرچک. بررسی نقش مدیریت مشارکتی با توجه بر اصول مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بر بهداشت روانی معلمان راهنمایی پسرانه منطقه 6تهران

19)بررسی نقش مدیریت مشارکتی با توجه بر اصول مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بر بهداشت روانی معلمان راهنمایی پسرانه منطقه 6تهران

20)کورش روحانی (1391). بررسی نقش مدیریت مشارکتی با توجه بر اصول مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بر بهداشت روانی معلمان راهنمایی پسرانه منطقه 6تهران

21)مصطفوی، فرشته (1391). بررسی تاثیرات آموزشی وپرورشی ناشی ازاجرای الگوی مدیریت آموزشی بر دبیران علوم پایه پنجم ابتدایی شهرستان سقز درسال91-90

22)مصباح، زهرا (1393). تأثیر کاربست الگوی مدیریت آموزش به سبک رهبری تحولی دبیران زیست شناسی بر مسؤولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران

23)یزدان‌مهر، مهری (1392). :تاثیر الگوی تدریس مشارکتی مناسب الگوی مدیریت آموزش هندسه فضایی  بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان"

24)طرح تحقیق پایان نامه: بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش،  بر یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 93-92

25)احمدی اصل، فرهاد (1392)، گسترش اثر الگوی مدیریت آموزش مباحث درسی با شمول هماهنگ جامعه پذیری کلاسی، خود­تنظیمی و خود­کار­آمدی معلمان تازه کار

26) زبرجدی، آرش (1393).بررسی تاثیر تدریس ریاضی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی و باورهای خودکارآمدی دانش­آموزان شهرستان اسدآباد در سال تحصیلی 93-92

27) عرب خابوری، صدیقه؛ عموزاده مهدیرجی، صغری (1392). سنجش تاٌثیر الگوی مدیریت برآموزش بریادگیری دانش‌آموزان پایه‌ی اول متوسطه، درمبحث اتحادهای جبری ریاضیات تهران –دبیرستان سمیه- منطقه5

28)  باقری، سمیرا؛ باقری، پریسا (1392). پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان دبیرستان داود اکبری که از الگوی مدیریت آموزش در آموزش زیست‌شناسی استفاده کرده‌اند.

29)  عباسی، جعفر (1392). اثرات آموزشی و پرورشی مؤلفه‌های سرمایۀ فرهنگی که بر اساس نظریۀ مدیریت آموزش تدریس شود.

30)   فاطمیان، گلناز سادات (1392). بررسی اثرات الگوی مدیریت آموزش در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس تناوب عناصری مندلیف.

31)  اسکندری، مژگان (1392).ترکیب ممزوجی اثرات الگوی مدیریت آموزش با الگوی مشارکت تدریس مباحث جامد، مایعو گاز در درس فیزیک

32)   یعقوبی، زهرا (1392). کاربرد الگوی مدیریت آموزش در تدریس معادلات درجۀ دوم در ریاضث سال دوم مدرسۀ راهنمایی

33)   اکبری، مقدم (1392). تأثیر کاربرد الگوی راهبرد مدیریتِ آموزش در آموزش‌های ضمن خدمت بر توانمندسازی معلمان مدارس سازمان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

 

9) ساعت 16/50 الی 17/50: میزگرد، با شرکت چندتن از پژوهشگران به اقتضای مقاطع تحصیلی ابتدائی، راهنمایی، دبیرستانی و دانشگاهی در مدیریت آموزش علوم مختلف و جمعبندی و اعلام برنامه‌دوره و کارگاه آموزشی بعد تهیۀ مقاله و همایش مقالات علمی پژوهشی:

10)  ساعت  17/50الی 18: اعطای گواهینامه

 مقالات برگزیده و حضور شرکت کننده‌گان که بتوانند از مزایای گواهینامۀ پایان دورۀ آموزشی، کارگاهی و همایشی (10 ساعت) با امضای رئیس انجمن مدیریت آموزشی با مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، و نمایندۀ سازمان جهانی آموزش علوم و فن‌آوری در کشورهای منطقۀ خلیج فارس، برخوردار شوند.

ثبت نام برای دوره‌های پس از دورۀ اول حضوری  و الکترونیکی انجام می‌شود. 

تاریخ برگزاری اولین دوره آموزشی: چهارشنبه 30 بهمن‌ماه 1392 از ساعت 8 تا 6 بعد از ظهر

تاریخ برگزاری دومین دورۀ آموزشی:پنجشنبه 15 اسفند‌ماه 1392 از ساعت 8 تا 6بعد از ظهر

تاریخ برگزاری سومین دورۀ آموزشی پنجشنبه 22 اسفند 1392 از ساعت 8 تا 6 بعد از ظهر

محل برگزاری: خانه اندیشمندان علوم انسانی- نبش خیابان استاد نجات‌الهی (ویلا)- تقاطع خیابان ورشو پلاک 2

علاقمندان به شرکت در این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای توضیحات بیشتر به سایت انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران و یا ثبت نام حضوری به آدرس انجمن واقع در تقاطع خیابان استاد نجات‌اللهی و خیابان کریمخان زند ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقۀ سوم رجوع نمایند.

در پایان این دوره نمایش‌هایی از تولیدات شرکت کننده‌گان برقرار خواهد شد تا افراد بتوانند به تدریج با مشاهدۀ نمایش نمونه‌های متعدد در این دوره بر کاربرد نظریۀ مدیریت آموزشی در آموزش مباحث درسی خود بیشتر مسلط شوند.

شرایط ثبت نام :

پرداخت مبلغ 50 هزار تومان برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در کلیۀ رشته‌های علوم و علوم پایه و به‌ویژه مدیریت آموزشی و 90  هزار تومان استادان، دبیران، مدیران آموزشی و سایر علاقمندان  به حساب 0148066795 انجمن مدیریت آموزشی ایران –بانگ تجارت، دروازه دولت تهران.

نحوۀ ثبت نام و پرداخت هزینۀ دورۀ دوم و سوم در پایان کارگاه اول اعلام خواهد شد. کلیۀ در‌آمدها صرف هزینۀ سالن، ناهار، میان وعده‌های پذیرایی، مالیات، و هزینه‌های مربوط به همکاران پشتیبان و خدمات  و حفظ و نگهداری انجمن مدیریت آموزشی ایران می‌شود.

از آنجا که: ظرفیت این کارگاه محدود است و اختصاص آن به شرکت‌کنندگان به ترتیب زمان ثبت نام می‌باشد با پیش پرداخت مبلغ ثبت نام به شکل الکترونیکی و یا  مراجعه به دفتر انجمن واقع در طبقۀ سوم شمارۀ 306 ساختمان انجمن‌ها- دانشگاه علامه طباطبائی، نبش آبان شمالی انجمن مدیریت آموزشی تلفن - 81032324 و دریافت کارت شرکت در دوره‌های آموزشی در اسرع وقت اقدام نمایید.

 

منبع :رئيس انجمن با تشكر از خانم بگلو
تعداد بازدید :3803
تاریخ انتشار :1392/11/23 - 8:41
تاریخ آخرین بروز رسانی :1392/11/23 - 8:41
سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
انجمن محترم مدیریت ایران
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ...
www.ioste2020korea.kr جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت ذکر شده مراجعه فرمایید. سازمان جهانی علوم و تکنولوژی.
حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از جذب پژوهشگران فعال و حرفه ای و معرفی آنها به موسسه محترم آکادمی لوحه
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir...
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی لوحه در تاریخ 17 و 19 آذر ماه 1399 راس ساعت 17:30 الی 19 به آدرس س
افتتاح شبکه اجتماعی رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام به شماره ثبت ۲۶۹۵۸ به تاریخ ١٣٨٩/١١/١٩ با نام کاربری ieaa_ir
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (نهمین همایش بین‌المللی 9th International conference on contemporary philosophy of Religion Pedagogy: Research an Practice In philosophy of Religion Maybe to June 2- 2021) کسب افتخار بزرگ توسط استاد فرهیخته،
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از بیست و سومین جشنواره جوانان خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی ای
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی، رئیس محترم کمیسیون انجمن های علم
اولین همکاری مشترک در فضای مجازی بین انجمن مدیریت آموزشی ایران و دبستان محترم (شهید عباس جلالی) ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از انجمن محترم، ( ترویج علم ایران) در رویداد ترویج علم در ایران، برگزاری بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به تاریخ: ۱۹ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰ نوامبر تا ۹ دسامبر ۲۰۲۱___ www.popscience.ir
کارگاه مشترک مجازی آنلاین (۲۰ آبان ۱۴۰۰) انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (مدرسه شهید عباس جلالی) جناب آقای محمد رضا جلالی باحضور میهمان ویژه و مدرس: (پروفسور محمدرضا بهرنگی) و بیانات سرکار خانم (دکتر آرزو احمدآبادی)
لینک برگزاری نکوداشت استاد فرهیخته و فرزانه(پروفسور محمدرضا بهرنگی) (بنیانگذار انجمن مدیریت آموزشی ایران) (عضو سه درصد دانشمندان جهان MARQUIS who's who ) (بنیانگذار پرشین گلف، در سازمان جهانی علوم و تکنولوژیioste)
طراحی و اجرا: شرکت آداک