انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده رویداد

1390/05/28 - 16:37

به نام خداوند جان وخرد

الگوی بهبود یادگیری با هماهنگی وظایف اداری، برنامه ­ریزی درسی و آموزش درس

اولین نشست انجمن مدیریت آموزشی ایران

شنبه 24/7/89 سالن کنفرانس ساختمان شمارۀ 5 وزارت آموزش وپرورش

سخنران: استاد محمدرضا بهرنگی

ریاست انجمن مدیریت آموزشی ایران


محور این مقاله روشن ساختن مفهوم مدیریت آمورشی و اشرافیت آن بر امور آموزشی و پرورشی از سطح کلان تا سطح خرد و سطح عملیاتی آموزش درس در کلاس با تأکید بر یادگیری، مشارکت، تولید علم و استفاده از خلاقیت شاگردان در جهان امروز است. گسترش قلمرو این مفهوم مدیریت آموزشی در جهان امروز و اشرافیت آن بر آموزش، نظارت، اجرا و کنترل جریان کلی برنامه­ریزی راهبردی نظام آموزشی لازمۀ هماهنگی پاسخگویی آن به تحولات جهانی فراملی، انتظارات فرادستی کشوری، نیازهای استانی و منطقه­ای در سطح کلان و توجه به تدوین برنامه­ درسی در سطح خرد و ورود این انتظارات به سطح عملیاتی در بهبود یادگیری دانش­آموزان است. نشان بارز موفقیت آن از بررسی آثار آموزشی و پرورشی بر شاگردان مشخص می­شود. بنابراین، مدیریت آموزش به تبیین وظایف هر یک از سطوح مذکور و توضیح در بارۀ نحوۀ پشتیبانی مدیران آموزشی در ایجاد هماهنگی عمودی و افقی بین آن وظایف نیاز دارد. این مدیریت آموزشی به منظور تقویت سطح عملیاتی نظام آموزش و پرورش با اشراف بر آموزش درتمام سطوح ساختاری نظام آموزشی می­تواند از الگوی تدریس مدیریت بر آموزش در کلاس درس با ده فرمان هدایت­گر بهره ­گیرد. الگوی جدید تدریس مدیریت بر آموزش آموزش را از روال سنتی خارج می­کند و با توجه به نقشی که به درگیری و مشارکت معلم و شاگردان در برنامه­ریزی درسی و بهبود یادگیری قائل است کلاس­های درس را به محل پردازش اطلاعات گردآوری شده توسط معلم و شاگردان، دریافت مفاهیم درسی، شکوفایی استعدادها و تولید علم مبدل می­سازد. با این الگو مفهوم آموزش از بیان مطالب درسی به صورت سخنرانی و ارائه مطالب توسط معلم که اخیرا" ابزار جدید ارائه مانند پاور پوینت آن را تقویت می­کند، و تمرکز بر آزمون برای حفظ حقایق و یافته­های علمی که در کتاب­های درسی به وفور آمده است خارج می­شود و مفهوم یادگیری مطالب و دریافت مفاهیم عمدۀ درسی از طریق پردازش اطلاعات و دریافت مفاهیم با مشارکت و درگیری معلم و شاگردان جانشین می­شود. فرمان اول الگو مبتنی بر آماده سازی شاگردان است. الگوی تدریس معروف پیش­سازماندهنده مورد نظر دیوید آزوبل که نوعی از سخنرانی را در آغاز تدریس برای فعال کردن ذهن شاگردان مجاز می­داند در این فرمان بشکل عملیاتی در آمده و شاگردان با فراهم ساختن نقشۀ مرکب از پیوند بین نکات اساسی درس وارد کلاس می­شوند. در فرمان دوم الگو ارزشیابی تکوینی برای آگاهی معلم و شاگرد ازمیزان تسلط بر بینش کلی و ساخت شناخت از مطالب عمدۀ درس مورد توجه است. فرمان سوم به ارزشیابی خود شاگرد از ارزشیابی معلم از کار او می­پردازد. این سه فرمان را می­توان در یک دسته قرار داد و بدان نام باز اندیشی نهاد. فرمان چهارم که آغاز بازسازی است تولید علم و دانش را مورد توجه قرار می­دهد. این فرمان متمرکز بر ایجاد نقشۀ مطلوب از پیوند مطالب با توجه به تصویر ذهنی و مفهومی معلم و شاگردان از مطالب درس است. فرمان پنجم که دربرگیرندۀ تزریق برنامه­ریزی درسی است به موقعیت نویسی تدریس با توجه به نقشۀ جدید پیوند افقی و عمودی بین مطالب عمدۀ موضوع درس، عناوین و زیر عنوان­های مطالب عمدۀ درس، و استفادۀ مناسب از فنآوری و الگوهای تدریس می­پردازد. فرمان ششم طراحی مراحل آموزش است. این فرمان نیز بازاندیشی و بازسازی روال معمول تدوین طرح درس است که از دیرباز بر آموزش و پرورش سایه افکنده و علی­رغم فشار نظارتی، بازرسی و کنترل اداری در رعایت آن در تدریس توسط معلمان واجد هیچ­گونه موفقیتی در اجرا نبوده است. این فرمان پذیرای نظر شاگردان و معلم دربارۀ انتخاب الگوهای مناسب تدریس، انتخاب تکنولوژی مناسب آموزش موقعیت تدوین یافته و ایجاد شرایط محیطی مناسب است. فرمان هفتم تعیین نقش­هایی است که باید هر یک از اعضای کلاس برای اجرای موقعیت تدریس طراحی شده به عهده گیرند. چهار فرمان اخیر بر بازسازی، غنی­ورزی، برنامه درسی و تدوین برنامه برای آموزش تمرکز دارد. فرمان هشتم که آغاز باز­پروری است به اجرای آموزش جدید می­پردازد. فرمان نهم ارزشیابی از آثار آموزشی و پرورشی اجرای الگوی جدید است. و سرانجام فرمان دهم بازخورد به منظور بهبود و اصلاح مراحل الگوی تدریس مدیریت بر آموزش است.

کمتر از دو سال است که بیش از 200 تحقیق با موضوعات درسی متنوع، و روش­های تحقیقی گوناگون از نوع نیمه تجربی، همبستگی، توصیفی و اقدام پژوهی انجام گرفته است. ابزار سنجش تأثیرات آموزشی و پرورشی الگوی تدریس مدیریت بر آموزش پرسشنامه­های متعدد محقق ساخته برای دروس مختلف است. پرسشنامۀ سنجش آثار آموزشی و پرورشی تمام مراحل اعتبار و روایی خود را گذرانده و از 250 گویه که هر گویه برگرفته از نتایج تحقیقات متفاوت است منتهی به پرسشنامۀ 40 گویه­ای است. نتایج بیش از 50 مورد از این تحقیقات در کنفرانس­های ملی و بین­المللی به صورت مقالات علمی/پژوهشی، علمی/ترویجی و یا پوستر به چاپ رسیده است. اکنون مدیریت آموزشی به استناد این تحقیقات و اقبال عمومی نسبت به اهمیت استفاده ازاین الگو ادعا دارد که می­تواند تحولی که نظام آموزش و پرورش بدان نیاز مبرم دارد ولی به دلیل اینرسی و فشار ادامۀ روال موجود و حفظ کمربند ایمنی خود نتوانسته است به آن جامۀ عمل بپوشاند پدید آورد. بنابراین الگوی تدریس جدید دنبالۀ مدیریت برآموزش و در سطح عملیاتی مطرح می­شود. این الگو بستری برای ایجاد هماهنگی بین انتظارات آموزشی سطوح مختلف مدیریت می­گستراند و برای مدیریت آموزش نقش جدیدی که پشتیبانی از اجرای این الگو درکلاس­های درسی و توسط معلمان است می­آفریند. در مطالب ارائه شده به برخی از پژوهش­های انجام یافته وآثار آموزشی و پرورشی ناشی ازکاربرد این الگو در دو سال اخیر و نیز بحث دربارۀ مؤثر بودن الگوی تدریس جدید مدیریت بر آموزش و تعمیم آن به سطوح و موضوعات مختلف اشاره خواهد شد.

تعداد بازدید :4920
تاریخ انتشار :1390/05/28 - 16:37
تاریخ آخرین بروز رسانی :1390/05/28 - 16:37
سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
انجمن محترم مدیریت ایران
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ...
www.ioste2020korea.kr جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت ذکر شده مراجعه فرمایید. سازمان جهانی علوم و تکنولوژی.
حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از جذب پژوهشگران فعال و حرفه ای و معرفی آنها به موسسه محترم آکادمی لوحه
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir...
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی لوحه در تاریخ 17 و 19 آذر ماه 1399 راس ساعت 17:30 الی 19 به آدرس س
افتتاح شبکه اجتماعی رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام به شماره ثبت ۲۶۹۵۸ به تاریخ ١٣٨٩/١١/١٩ با نام کاربری ieaa_ir
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (نهمین همایش بین‌المللی 9th International conference on contemporary philosophy of Religion Pedagogy: Research an Practice In philosophy of Religion Maybe to June 2- 2021) کسب افتخار بزرگ توسط استاد فرهیخته،
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از بیست و سومین جشنواره جوانان خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی ای
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی، رئیس محترم کمیسیون انجمن های علم
اولین همکاری مشترک در فضای مجازی بین انجمن مدیریت آموزشی ایران و دبستان محترم (شهید عباس جلالی) ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از انجمن محترم، ( ترویج علم ایران) در رویداد ترویج علم در ایران، برگزاری بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به تاریخ: ۱۹ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰ نوامبر تا ۹ دسامبر ۲۰۲۱___ www.popscience.ir
کارگاه مشترک مجازی آنلاین (۲۰ آبان ۱۴۰۰) انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (مدرسه شهید عباس جلالی) جناب آقای محمد رضا جلالی باحضور میهمان ویژه و مدرس: (پروفسور محمدرضا بهرنگی) و بیانات سرکار خانم (دکتر آرزو احمدآبادی)
لینک برگزاری نکوداشت استاد فرهیخته و فرزانه(پروفسور محمدرضا بهرنگی) (بنیانگذار انجمن مدیریت آموزشی ایران) (عضو سه درصد دانشمندان جهان MARQUIS who's who ) (بنیانگذار پرشین گلف، در سازمان جهانی علوم و تکنولوژیioste)
طراحی و اجرا: شرکت آداک