انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده رویداد

1394/02/22 - 8:44
 انجمن مدیریت آموزشی ایران با همکاری دانشکده روانشناسی وعلوم اجتماعی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد تهران مرکز  برگزار می کند .
 محل  برگزاری تالار ابوریحان مجتع دانشگاهی ولیعصر
زمان برگزاری:  31 اردیبهشت ماه 1394 
از ساعت 10 الی 13
آدرس : جاده دماوند . جنب بیمارستان بوعلی مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)