انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها

فراخوان دريافت مقاله نشريه  علمی- پژوهشی مديريت بر آموزش سازمانها

پژوهشگران محترم خواهشمند است مقالات صرفا علمي – پژوهشي خود را با محوریت مدیریت آموزش و طبق فرمت نشريه حداكثر تا تاريخ 30/5/1393 آماده و به آدرس ieaajournal@yahoo.com ارسال نمايند.( فرمت نشريه و فرم تعهد نامه نويسندگان مقاله در سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران موجود می باشد).

پس از دريافت مقاله اعلام وصول خواهد شد. تمامي مقالاتي كه اعلام وصول مي شوند در روند بررسي نشريه قرار خواهند گرفت و حداكثر ظرف 6 ماه اعلام نتيجه خواهد شد.  مقالاتي كه طبق فرمت نشريه ارسال نشده باشند از روند بررسي خارج خواهند شد. بنابراين از نويسندگان محترم خواهشمند است از پيگيري هاي مكرر اجتناب ورزند .

در ضمن با توجه به افزایش هزینه ها و اختصاص بودجه نشریه جهت ورود به نمایه های بین المللی، بخشی از هزینه های آماده سازی مقالات جهت انتشار از نویسندگان مقالات اخذ خواهدشد.شايان ذکر است که ارسال مقاله برای نشريه و داوری مقالات مانند گذشته هزينه‌ای ندارد و فقط مقالاتی که پذیرش نهایی می شوند، بايد بخشی از هزينه‌های ويرايش و آماده‌سازی مقاله برای انتشار را پرداخت نمايند. اين نشريه  مفتخر است که خدمات "داوری سريع" و "انتشار سريع" را در دستور کار خود قرار داده است.

 

شرايط پذيرش مقاله

  ـ مقالات ارسالی تنها در قالب تعيين­ شده نشريه مديريت بر آموزش سازمانها مورد بررسی اوليه قرار می‌گيرند و در صورت عدم رعايت ساختار مورد نظر، به نويسنده برگردانده می‌شوند.

  ـ مقالات ارسالی نبايد به ­طور هم­زمان برای ساير نشريات ارسال شده يا در نشريه ديگر به چاپ رسيده باشند.

 -از آنجا که مقالات منحصراً به ­صورت الکترونيکی و از طريق وبگاه اختصاصی نشريه پذيرفته می‌شوند، نويسندگان محترم بايد برای ارسال مقاله از آدرس ieaajournal@yahoo.comاقدام فرمايند.

  - مقاله ارسالی بايد پژوهشی و حاصل تحقيق نويسنده(گان)باشد؛ مقالات ترجمه­‌‌‌ای و مروري پذيرفته نمی­شوند.  

  - زبان مقاله بايد فارسی باشد. از آوردن اصطلاحات خارجی که معادلهای دقيق و رسايی در زبان فارسی دارند خودداری شود و در مواقع ضروری،معادل لاتين لغت مورد نظر، در زير نويس نوشته شود.

اصول کلی

  - هر نوع مقاله پژوهشي كه در يكي از شاخه‌هاي مرتبط با مدیریت بر آموزش در حيطه‌هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي و آموزش در ساير سازمانها نوشته شود و از ارزش علمي لازم برخوردار باشد؛ براي بررسي و چاپ احتمالي پذيرفته خواهد شد.

- مقالات رسيده پس از بررسی در کميسيون اوليه برای داوری ارسال مي‌شوند و پس از اخذ نظر داوران جهت تأیید نهايی در کميسيون هیأت تحريريه مطرح می‌شوند.

   - نشريه مديريت بر آموزش سازمانها حق رد يا قبول و نيز ويراستاری مقالات را برای خود محفوظ مي‌دارد. هیأت تحريريه در انجام اصلاحات آزاد است.

- مقالاتی که برای چاپ آماده شده­ اند برای تأیید نهايی به نويسنده ارجاع می‌شود. صحت و سقم و مسئوليت مطالب مقاله به عهده نويسنده(گان)است.

  - چاپ و انتشار مطالب مندرج در اين نشريه به شرط ذکر منبعدو فصلنامه مديريت بر آموزش سازمانها" بلامانع است.( توصیه و تأکید بر آن است که تا حد امکان به نشريه مديريت بر آموزش سازمانهانیز استناد شود.

 تکميل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نويسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهدنامه نويسندگان را پر نکرده و به همراه مقاله ارسال نكرده باشند خودداری می‌شود (نمونه فرم در سايت انجمن مديريت آموزشي ايران(www.ieaa.ir)موجود است.)

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات پژوهشی

1- فرستنده مقاله به عنوان رابط کليه امور نشريه درمورد مقاله در نظر گرفته مي‌شود و کليه مکاتبات و اطلاع‌رساني های بعدی با وی صورت مي‌گيرد. در هنگام ارسال مقاله بايد نامه‌­ای مبنی بر تأیید نويسنده رابط به امضای کليه نويسندگان به نشريه ارسال شود که در آن ترتيب درج اسامی نويسنگان و يک" نويسنده مسئول" نيز مشخص شده باشد (فرم تعهدنامه نويسندگان).

 2- به هنگام ارسال يا ويرايش مقاله دقت داشته باشيد که چکيده فارسی و انگليسی و کليدواژه­ های فارسی و انگليسی و همچنين مشخصات خواسته شده نويسندگان به دقت در جای مناسب نوشته شوند. مقالات فاقد اين اطلاعات درسيستم بررسی وارد نمي‌شوند.

 3- مقاله بايد از نظر ساختار حايز شرايط زير باشد:

الف) صفحه مشخصات نويسندگان مقاله به فارسي و انگليسي(ترجمه دقيق) مشخصات نويسنده مسئول با فرمت زير:

(نام، نام­ خانوادگی، درجه علمی، رشته تحصيلی يا تخصص،شماره همراه، شماره محل کار، آدرس آکادميک و آدرس پست الکترونيک)به طور کامل درج شود.

  نکته:آدرس آکادميک به اين صورت نوشته مي­شود:نام گروه، نام بخش، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، کشور.

  اطلاعات نويسندگان ديگر با فرمت زير:

(نام، نام­ خانوادگی، درجه علمی و عنوان رشته تحصيلی وآدرس آکادميک) به طور کامل درج شده و ترتيب قرار گرفتن نام آنها مشخص شود.

  ب) عنوان فارسی و انگليسی (ترجمه دقيق)

  ج) چکيده فارسی و انگليسی (ترجمه دقيق)- 150تا 250 کلمه فارسی و 150 تا 250 کلمه انگليسی

  د) کليدواژه­ های فارسی و انگـليسی (ترجمه دقيق)، حداقل 3و حداکثر 6 کلمه

ه) متن اصلی دارای مقدمه (موضوع، مباني نظري، پیشینه، فرضیه يا سئوالات)، روش شناسي، يافته‌هاي تحقيق، بحث ونتيجه­ گيری، منابع و تقدير و تشکر (در صورت صلاحديد نويسنده و حداکثر در 3 سطر)

  نکته: کل مقاله شامل تمام بخش ­های آن بايد حداقل10و حداکثر 20 صفحه باشد.

  و) ارجاع به منابع در همه­ موارد لازم است به ­صورت کامل رعايت شود. منابع در انتهاي مقاله به ترتيب حروف الفباي انگليسي تنظیم شود و به ترتيب شماره گذاري گردد.

نكته: با توجه به نمايه شدن نشريه در ISC، دقت شود که تمامی منابع فارسی و غیر فارسی به انگلیسی ترجمه شوند. و چنانچه منبع مورد استفاده فارسي بود پس از ترجمه در انتها داخل كروشه كلمه Persianنوشته شود.

ارجاع به منابع درون متنی به این گونه که در متن مقاله پس از نقل مطلب در داخل كروشه عدد مربوط به منبع مورد استفاده ذكر گردد.

فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبایی نویسندگان و صرفا به زبان انگلیسی تنظیم شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب (نام و نام خانوادگی مترجم در صورتی که کتاب ترجمه باشد). محل نشر: ناشر.شماره صفحات

مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.

پایان نامه/رساله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار).عنوان پایان نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری ، نام دانشگاه

در صورت استفاده از منابع اینترنتی علاوه برذکر مشخصات فوق در پایان {تاریخ مشاهده} نیز نوشته شود.

  4- کل متن به صورت يک­ ستونی و در کاغذA4  با فواصل مساوی3سانتيمتر از بالا، پايين، چپ و راست صفحه تايپ شوند. برای تايپ قسمت های مختلف مقاله به شرح زير عمل نماييد:

  الف) تمام متون فارسی بايد با فونت ميترا و تمام متون انگليسی با فونتTimes New Roman تايپ شوند. در صورت احتياج، فونت های فوق را ازسايتwww.fontsfa.com دريافت کنيد.

  ب) فواصل خطوط در تمام مقاله 1 واحد باشد.

  ج) فايل مقاله بايد به دو فرمت word  و pdf  ارسال گردد.

  د)نوشته ­های فارسی صفحات متن اصلی مقاله با فونت اندازه12و نوشته‌های انگليسی با فونت اندازه 11 نوشته شوند. تيترها بُولد باشند. منابع در انتهای متن اصلی و با اندازه فونت 10 نوشته شوند.

ه) شرح تصویر و توضیح مربوط به نمودار  و جداول زیر آن و شماره و عنوان در بالای آن آورده شود.در متن برای شماره ­گذاری و ارجاع به تصاوير،جداول و نمودارها سه سری شماره­ گذاری مستقل انجام شود.

 

 

فرم تعهد نامه نويسندگان مقالات دو فصلنامه علمی- پژوهشی مديريت بر آموزش سازمانها

( نويسندگان محترم فرم تكميل شده زير را اسكن نموده و به همراه مقاله خود ارسال فرمايند)

 

ما نويسندگان مقاله باعنوان: ........................................................................................................................................................

با آگاهي از ضوابط و شرايط دوفصلنامه مديريت بر آموزش سازمانها، موافقت خود را با ارسال مقاله به نشريه مذكور اعلام داشته و خانم/ آقاي .............................كه از نويسندگان مقاله است را به عنوان نويسنده رابط معرفي مي نماييم. بديهي است كه اين اعلام به عنوان وكالت تام ايشان در امور مرتبط با اين مقاله نزد دوفصلنامه مديريت بر آموزش سازمانها است و ما نويسندگان حق هر گونه دخالت  در امور اين مقاله را از خود سلب مي نماييم.

ترتيب اسامي نويسندگان مقاله (اسامي و اطلاعات ارائه شده در اين ليست قابل تغيير نيست و به همين صورت در مقاله درج مي شود. توجه داشته باشيد كه به هيچ عنوان نويسنده اي به اين اسامي افزوده نمي شود).

 

رديف

نام و نام خانوادگي نويسندگان

درجه علمي

تاريخ و امضاء

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

از ميان نويسندگان فوق، رديف شماره ............ به عنوان نويسنده مسئول مقاله ( كه نامش در مقاله نهايي به عنوان نويسنده مسئول مقاله درج خواهد شد) معرفي مي شود.

پست الكترونيكي نويسنده مسئول مقاله.....................................................................................................................................

 

 

سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
انجمن محترم مدیریت ایران
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ...
www.ioste2020korea.kr جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت ذکر شده مراجعه فرمایید. سازمان جهانی علوم و تکنولوژی.
حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از جذب پژوهشگران فعال و حرفه ای و معرفی آنها به موسسه محترم آکادمی لوحه
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir...
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی لوحه در تاریخ 17 و 19 آذر ماه 1399 راس ساعت 17:30 الی 19 به آدرس س
افتتاح شبکه اجتماعی رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام به شماره ثبت ۲۶۹۵۸ به تاریخ ١٣٨٩/١١/١٩ با نام کاربری ieaa_ir
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (نهمین همایش بین‌المللی 9th International conference on contemporary philosophy of Religion Pedagogy: Research an Practice In philosophy of Religion Maybe to June 2- 2021) کسب افتخار بزرگ توسط استاد فرهیخته،
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از بیست و سومین جشنواره جوانان خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی ای
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی، رئیس محترم کمیسیون انجمن های علم
اولین همکاری مشترک در فضای مجازی بین انجمن مدیریت آموزشی ایران و دبستان محترم (شهید عباس جلالی) ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از انجمن محترم، ( ترویج علم ایران) در رویداد ترویج علم در ایران، برگزاری بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به تاریخ: ۱۹ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰ نوامبر تا ۹ دسامبر ۲۰۲۱___ www.popscience.ir
کارگاه مشترک مجازی آنلاین (۲۰ آبان ۱۴۰۰) انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (مدرسه شهید عباس جلالی) جناب آقای محمد رضا جلالی باحضور میهمان ویژه و مدرس: (پروفسور محمدرضا بهرنگی) و بیانات سرکار خانم (دکتر آرزو احمدآبادی)
لینک برگزاری نکوداشت استاد فرهیخته و فرزانه(پروفسور محمدرضا بهرنگی) (بنیانگذار انجمن مدیریت آموزشی ایران) (عضو سه درصد دانشمندان جهان MARQUIS who's who ) (بنیانگذار پرشین گلف، در سازمان جهانی علوم و تکنولوژیioste)
طراحی و اجرا: شرکت آداک