انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * پوستر برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی..
 -  تصویر آلبوم - رگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی و جناب آقای پروفسور سعید خزایی پدر علم آینده پژوهی و جناب آقای دکتر علیرضا آزمندیان بنیانگذار تکنولوژی فکر در ایران و جناب آقای دکتر محمد علی داوریار رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و دیگر اعضا محترم کمیته علمی دکتر امیرحسین بهروز : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. دکتر حسین رحیمی : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. دکتر سهیل قره : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی .دکتر مجتبی نامورفرگی: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی .دکترصادق بافنده ایماندوست: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی. دکتر حسین امیری :استاديار و عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي. دکتر مهران بی غمی : استادیار و رئیس دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح. دکتر حسن خداویسی : دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه. دکتر حامد خراسانی طرقی : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بجنورد. دکتر میثم رافعی : استادیار، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه خوارزمی. دکتر پرویز رستم زاده : استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. دکتر علی رجب زاده : دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و رئیس گروه مدیریت صنعتی.دکتر ابوالفضل سامی : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نیشابور. دکتر تورج صادقی : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نیشابور. دکتر محمدصیادی : استاديار و عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي. دکتر علیرضا عرفانی : دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان. دکتر مجید فشاری : استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي. دکتر سعید فتحی : عضو هیات علمی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. دکتر علی فقه مجیدی : استادیار گروه اقتصاد دانشگاه کردستان. دکتر مهدی قائمی اصل : عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. دکتر سید سپهر قاضی نوری نائینی : استاد تمام، سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس. دکتر هادی گیاهپور : استادیار و معاون توسعه منابع و دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح. دکتر غلامعلی معصومی نیا : دانشیار اقتصاد و مدیرگروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی. دکتر محمدرضا منجذب : عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. دکتر علی ناظمی : عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. دکتر مصطفی کاظمی: استاد تمام گروه مدیریت ، دانشگاه فردوسی مشهد. دکتر رحیم شالیان : استادیار گروه مدیریت ، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. دکتر محمدرضا رازدار : استادیار گروه حسابداری ، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. مهندس فائزه روحانی : عضو هیات علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. دکتر محمدرضا رضایتمند : عضو هیات علمی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دکتر فرزانه محمدی : عضو هیات علمی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دکتر حسین عزیزی : معاون توسعه ومدیریت منابع PHD) طب سنتی). دکتر زهره حسینی : مدیر پژوهشی ،کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ،پرستاری،مدیریت عالی بهداشت. دکتر یوسف پاشازاده: استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ارومیه. دکتر علی شایان : عضو هیات علمی گروه مدیریت و اقتصاد ،دانشکده تربیت مدرس. دکتر سید علی وزیری : دکترای کار آفرینی ، دانشگاه مدیریت صنعتی آمریکا..................................................... مديريت دولتي و سازمان هاي عمومي. مديريت منابع انساني. تحول سازماني. مديريت استراتژيک. مديريت منابع انساني. خط مشي گذاري. مديريت دولتي نوين. رفتار سازماني. مديريت تطبيقي و توسعه دولت الکترونيک. مديريت آموزشي و ساير موضوعات مرتبط با مديريت دولتي. مديريت بازرگاني و بازاريابي. رفتار مصرف کننده برند سازي بازاريابي صنعتي. بازاريابي رابطه مند. بازاريابي و شبکه هاي اجتماعي. بازاريابي در فضاي مجازي بازاريابي عصبي. مديريت ارتباط با مشتري بازاريابي بين المللي و صادرات. تجارت جهاني. مديريت فروش. مديريت مذاکره. مديريت استراتژيک. و ساير موضوعات مرتبط با مديريت بازرگاني و بازاريابي مديريت صنعتي و سيستم . رويکردهاي هيوريستيک و متاهيوريستيک در مديريت و مهندسي صنايع مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه. داده کاوي و کشف دانش مديريت زنجيره تامين مديريت توليد و عمليات توليد بدون کارخانه شبيه سازي عامل بنيان پويائي شناسي سيستم ( System Dynemics) طرح ريزي واحد هاي صنعتي. مديريت کارخانه. تئوري هاي تصميم گيري و ساير موضوعات مرتبط با مديريت صنعتي. کارآفريني. کارآفريني فردي کارآفريني سازماني کارآفريني اجتماعي کسب و کار جديد. کارآفريني فناورانه و کارآفريني. هدايت و رهبري در کارآفريني. راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها. موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني. چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين کارآفريني اسلامي. و ساير موضوعات مرتبط با کارآفريني. مديريت مالي و حسابداري چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي. مباحث جديد مديريت مالي و حسابداري در جهان بازاريابي مالي. اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت مالي مهندسي مالي. حسابداري دولتي و صنعتي بازارهاي پولي و مالي مديريت سرمايه گذاري پيشرفته. و ساير موضوعات مرتبط با مديريت مالي و حسابداري اقتصاد،اقتصاد مقاومتي مديريت اقتصاد. اقتصاد بازرگاني. اقتصاد عمومي و دولتي اقتصاد منابع. رويکردهاي نوين در اقتصاد جهاني. اقتصاد جهاني. اقتصادمقاومتی و تحقق جهاد اقتصادی . مردمی سازی اقتصاد. اقتصاد مقاومتی و تحریم ها اقتصاد مقاومتی و تولیدملی اقتصاد مقاومتی و اشتغال زائی. اقتصاد مقاومتی و تقویت صادرات . اقتصاد مقاومتی و مقابله یا اقتصاد سیاه . نقش مردم در اقتصاد مقاومتی. اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی. کارافرینی از منظر اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی وتحقق اقتصاد دانش بنیان . توریسم از منظر اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمین . اقتصاد و خانوار از منظر اقتصاد مقاومتی. و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد. محور ویژه : اقتصاد مقاومتی ،تولیدو اشتغال. بخش آزاد: پژوهشگران محترم مي توانند کليه مقالات علمي که دستاورد پژوهشي خود در ساير موضوعات درج نشده درمحورهاي کنفرانس مي باشند را جهت شرکت در کنفرانس ارسال نمايند......................................................جهت اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس سایت WWW.RMCE.IR و شماره تلفن: 522860051-051 رجوع نمایید .
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک