انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * جلسه هماهنگی کمیته تالیف کتاب در تاریخ 8 آبان 1396.....
 -  تصویر آلبوم - جلسه هماهنگی کمیته تالیف کتاب در تاریخ 8 آبان 1396، در محل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت، با حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی برگزار گردید..................................................................................................(Ieaa.ir@morvarid) لینک تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران. لینک مرتبط : Ieaa.ir@morvarid منبع : انجمن مدیریت آموزشی ایران نویسنده خبر : مروارید خنجرخانی مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران
تعداد تصاویر این آلبوم: (3)
طراحی و اجرا: شرکت آداک