انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * گزارش جلسه دفاعیه دکتری، سرکار خانم اعظم ملایی نژاد: دانشجوی رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، در تاریخ یکشنبه 1396/8/21
 -  تصویر آلبوم - گزارش جلسه دفاعیه دکتری، سرکار خانم اعظم ملایی نژاد: روز یکشنبه 1396/8/21 جلسه دفاع از رساله دکتری خانم اعظم ملایی نژاد، دانشجوی رشته مدیریت آموزشی در دانشكده مديريت دانشگاه خوارزمی با حضور اساتيد بزرگوار و دانشجويان محترم, با عنوان: «نیازسنجی جامع آموزشی والدین دانش آموزان دوره ابتدایی در سه حوزه سلامت جسمانی، تربیت اجتماعی و تربیت دینی در مدارس ابتدايي كشور» برگزار شد. این رساله که با حضور محترم و راهنمایی جناب آقای دکتر حسن رضا زین آبادی و حضور محترم مشاوران جناب آقای دکتر عليرضا کیامنش و جناب آقای دكتر حسين عباسیان انجام گرفته بود، در جلسه روز یکشنبه با حضور محترم جناب آقای دکتر محمدرضا بهرنگی به عنوان داور داخلی و همچنین حضور محترم جناب آقای دکتر حسن پرداختچی به عنوان داور خارجی، بررسی گردید. در این جلسه ابتدا خانم ملایی نژاد در بيان مساله به اهمیت و نقش والدین در تربیت کودکان اشاره كردند و به پژوهش هاي انجام شده در مورد مشكلات موجود دانش آموزان در سه حوزه سلامت جسمانی، تربیت اجتماعی و تربيت دینی پرداخت، سپس به پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پژوهش و ناكافي بودن آن اشاره كرد و با بيان اينكه در دوره ابتدايي پژوهشي در سالهاي اخير انجام نشده و عمدتا پژوهش هاي اندك صورت گرفته به صورت محدود و در دوره های متوسطه بوده، به ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع در راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اشاره كرد . در این پژوهش به 17 سوال در زمینه نیازهای آموزشی والدین و اولويت بندي آنها از ديدگاه مديران، معلمان و والدين د ر اين سه حوزه پاسخ داده شد. این پژوهش به روش آمیخته سه مرحله ای انجام شده بود. یافته ها در سه حوزه یاد شده، ابعاد، نشانگرها و گويه هاي هر حوزه را مورد شناسايي قرار داد که به تفکیک همراه با اولویت بندی این ابعاد و تحلیل آنها توضیح داده شد. در پایان نیز ضمن نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات ،به محدودیت های موجود در فرایند اجرای پژوهش اشاره شد. اساتید بزرگوار نیز نکات ارزشمندی در زمینه اهمیت موضوع مورد پژوهش، آسیب شناسی مشکلات و اشکالات قابل اصلاح در رساله پرداختند که برای دیگر دانشجویان حاضر در جلسه نیز بسیار مفید و کاربردی بود. نكته قابل ذكر در اين رساله اجراي آن در سطح ملي بود كه اميد است دست اندر كاران نظام آموزشي از نتايج و يافته هاي آن براي آموزش والدين دانش آموزان دوره ابتدايي استفاده نمايند. به گزارش، سرکار خانم عبدالحسینی
تعداد تصاویر این آلبوم: (2)
طراحی و اجرا: شرکت آداک