انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * هفته پژوهش در آموزش و پرورش با حضور محترم اعضاء انجمن مدیریت آموزشی ایران در تاریخ 20 الی 26 آذر ماه 1396 و جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش در آموزش و پرورش در محل تاریخی مدرسه دارالفنون.
 -  تصویر آلبوم - هفته پژوهش در آموزش و پرورش با حضور محترم اعضاء انجمن مدیریت آموزشی ایران در تاریخ 20 الی 26 آذر ماه 1396 و جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش در آموزش و پرورش در محل تاریخی مدرسه دارالفنون، حضور محترم دبیر ستاد هفته پژوهش جناب آقای دکتر عصاره و رئیس ستاد هفته پژوهش جناب آقای دکتر محمدیان و رئیس محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران پروفسور محمد رضا بهرنگی و حضور محترم آقای دکتر خرازی ریاست هیات امنای پژوهشکده،حضور محترم جناب آقای دکتر حیدر تورانی عضو هیات مدیره و سرکار خانم مروارید خنجرخانی مدیر سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران در این جشنواره، در این نشست با ارزش از پژوهشهای علمی برتر جناب آقای دکتر زین آبادی و سرکار خانم نعمتی تقدیر شد
تعداد تصاویر این آلبوم: (9)
طراحی و اجرا: شرکت آداک