انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * تقدیر و تشکر از جانب سرکار خانم مروارید خنجرخانی، از همه بزرگوارانی که در غم ازدستدادن پدر گرامیشان جناب آقای عبدالحسین خنجرخانی تسلی بخش، دل بودند.
 -  تصویر آلبوم - در مقام شما چه می توانیم بگوییم که اقیانوسی از لطف و رحمت را به رگهای خسته و قلب شکسته مان جریان دادید، با این عمر کوتاه خاکی، قادر به جبران الطاف شما نیستیم، پس دست به دامان ذات کبریایی دراز می کنیم و از درگاهش می خواهیم که پاسخگوی این همه لطف، از روی عنایت خویش باشد. بدین وسیله از عنایت و حسن توجه کلیه سروران، دوستان، آشنایان و همکاران که در همه مراحل، ما را مدیون لطف و غریق محبت خویش نمودند، از صمیم قلب تقدیر و تشکر نموده و برای همگان از خداوند رحمان، بهترینها را مسئلت می داریم................مروارید خنجرخانی
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک