انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * همایش بزرگ توسعه نظریه پردازی در مدیریت آموزش و آموزشی
 -  تصویر آلبوم - با حضور استادان و فرهیختگان بزرگ، در سالن همایش جنت آباد جنوبی .در روز 1395/1/26 با حضور بیش از 100 نفر....به بهترین شکل برگزار گردید و در این همایش بزرگ پرچم انجمن مدیریت آموزشی به رسمیت شناخته و سر افراز شد و زیز پرچم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
تعداد تصاویر این آلبوم: (0)
طراحی و اجرا: شرکت آداک