انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * کسب افتخار جهانی توسط جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی در (WHO S WHO 2018-2019)
 -  تصویر آلبوم - موجب افتخار است شهرت خدمات پروفسور محمدرضا بهرنگی به توسعه مدیریت و رهبری آموزشی فراتر از مرز کشور به فضای بین المللی گسترش یافته و افتخاری برای کشور عزیزمان هستند، این پلاگ نشان بارز این افتخار است.  ایشان این مهم را متعلق به کشور و همه دانشجویان، استادان و بویژه اعضای انجمن مدیریت آموزشی ایران می دانند که با وی در طول زندگی کاری، برای پیشرفت اثربخشی رشته مدیریت آموزشی تلاش و همکاری  مجدانه داشته اند. باشد که قدردان زحمات این بزرگوار باشیم.
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک