انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از "سومین کنفرانس ملی فرهنگ‌ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی" و "جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت" و قدردانی از برگزار کنندگان انجمن مدیریت ایران و دیگر حامیان محترم، با همکاری دانشگاه خا
 -  تصویر آلبوم - حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از "سومین کنفرانس ملی فرهنگ‌ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی" و "جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت" و قدردانی از برگزار کنندگان انجمن مدیریت ایران و دیگر حامیان محترم، با همکاری دانشگاه خاتم در تاریخ 2 و 3 بهمن ماه 1397برگزار گردید. اهداف کنفرانس: "توسعه و اشاعه فرهنگ تعهد به کیفیت و ارزش آفرینی در تولید ملی"... "تقویت بنیان های فرهنگی اقتصاد مقاومتی" ..."نقش آفرینی سرمایه های اجتماعی در تولید پایدار" ________________ محورهای کنفرانس: *حوزه فردی: "کارآفرینی فردی و خلاقیت و نوآوری پایدار در عرصه خدمات/ تولیدات"... "وجدان کاری، اعتماد آفرینی و اخلاق حرفه ای در پایداری بنگاه فرهنگ خودکارآمدی، توسعه حرفه ای و خودارزیابی فردی"... "نقش انتظارات فردی در حمایت از تولید ملی، حوزه سازمانی"... "سرمایه انسانی و نقش آن در تقویت قدرت مقاومت بنگاهی"... "تحول پذیری سازمانی و نقش آن در بهبود کیفیت تولید ملی"... "تدوین راهبردهای سلامت و انضباط مالی در عرضه محصولات رقابتی"... "نقش ارزش های مشترک سازمانی در تقویت تولید ملی"... "نقش دولت در تدوین قوانین و مقررات در راستای حمایت از تولید ملی" *حوزه اجتماعی: "انسجام و مشارکت اجتماعی در حمایت از تولید ملی"... "نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از کالای ایرانی"... "نقش انتظارات اجتماعی (حقوق شهروندی، تعهد اجتماعی و ...) در توسعه فرهنگ حمایت از تولید ملی"... "الگوبرداری و الگوسازی از تجربیات موفق حمایت از تولید در کشورها"... "ارتقای هویت ملی از طریق همبستگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در راستای حمایت از تولید ملی"... لینک مرتبط : http://www.organizationalculture.ir منبع : انجمن مدیریت آموزشی ایران نویسنده خبر : سرکار خانم مروارید خنجرخانی، مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران
تعداد تصاویر این آلبوم: (9)
طراحی و اجرا: شرکت آداک