انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * کسب افتخاری بزرگ برای انجمن مدیریت آموزشی ایران، قرار گرفتن نام ریاست محترم انجمن پروفسور محمد رضا بهرنگی در لیست 3 درصد اشخاص حرفه ای (مدیریت و رهبری) MARQUIS WHO IS WHO 2019 در جهان 2019.
 -  تصویر آلبوم - کسب افتخاری بزرگ برای انجمن مدیریت آموزشی ایران، قرار گرفتن نام ریاست محترم انجمن پروفسور محمد رضا بهرنگی در لیست 3 درصد اشخاص حرفه ای (مدیریت و رهبری) MARQUIS WHO IS WHO 2019 در جهان 2019.
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک