انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * نامه محترم، مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، از سوی جناب آقای دکتر حسن وکیلیان، تقدیم به دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران، جناب آقای دکتر جلالی در تاریخ 1398/06/10...
 -  تصویر آلبوم - نامه محترم، مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، از سوی جناب آقای دکتر حسن وکیلیان، تقدیم به دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران، جناب آقای دکتر جلالی در تاریخ 1398/06/10...
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک