انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * آیین نامه اجرایی، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی...در تاریخ 1398/05/30
 -  تصویر آلبوم - آیین نامه اجرایی، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی...در تاریخ 1398/05/30
تعداد تصاویر این آلبوم: (6)
طراحی و اجرا: شرکت آداک