انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ...
 -  تصویر آلبوم - حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ... 🔹:: معرفی همایش با توجه به نقش بی بدیل سیاستگذاری و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ که ناشی از نظام ارزشی مبتنی بر تمدن مهین عزیزمان باشد از یک سو و تهدیدات ناشی از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و ضرورت توجه به فناوری های روز دنیا از سوی دیگر، سبب گردیده است مقوله بازشناسی مدیریت کارآمد، محاسبات نرم و سیستم های فازی که در سند نقشه جامع علمی کشور دارای اولویت های الف و ب در میان اولویت های علم و فناوری کشور باشد، مورد توجه قرار گیرد. تحقق کاربردی اهداف نقشه جامع علمی کشور، نیازمند گشودن دریچه های نوین علم و فناوری بر اساس ارزش های پایدار فرهنگی به منظور تحقق الگوی مدیریت اسلامی- ایرانی است. بدون تردید تحقق این اهداف مستلزم ایجاد بنیان ها و ساختارهای مورد نیاز و همچنین برگزاری کنفرانس های علمی برای دستیابی به شرایطی است که در نقشه جامع علمی تبیین گردیده است.🔹محورهای همایش --- سیستمهای منطقی فازی --- ریاضیات فازی --- تئوری امکان و احتمال نادرست --- بانک اطلاعاتی فازی --- خوشه بندی فازی --- سیستم خبره فازی --- سیستم های تصمیم گیری و پشتیبانی تصمیم گیری فازی --- سیستم های عصبی فازی ، سیستم های عصبی فازی --- مدل سازی و شناسایی سیستم های فازی --- تشخیص الگوی فازی --- سیستم های فازی ترکیبی (فازی-عصبی-تکاملی-خشن) --- برنامه های کاربردی سیستم فازی در تجارت الکترونیکی --- برنامه های سیستم فازی در رابط انسان و ماشین --- کنترل فرآیند تطبیقی و پویا در حال تحول داده های فازی و تجزیه و تحلیل --- مدیریت داده و مهندسی وب --- هوش محاسباتی و مصنوعی --- شبکه های عصبی فازی --- الگوریتم های تکاملی فازی --- الگوریتم های فازی و جستجوی اکتشافی --- تجزیه و تحلیل تصمیم گیری ، تصمیم گیری چند معیار و پشتیبانی از تصمیم گیری --- پردازش تصویر فازی ، گفتار و سیگنال ، داده های بینایی و چندرسانه ای --- روشهای فازی در داده کاوی و کشف دانش --- نمایندگی و مدیریت عدم قطعیت: سناریوهای مختلف ، ابزارهای مختلف --- محاسبات اجتماعی نرم و علوم شبکه --- تبدیل فازی: تئوری و برنامه های کاربردی به تجزیه و تحلیل داده ها و پردازش تصویر --- سیستم های دینامیکی فازی --- مدیریت تکنولوژی فازی --- مدیریت مالی --- مدیریت ریسک --- مدیریت کیفیت --- مدیریت تولید --- راهکارهای فازی برای مدیریت --- کاربرد سیستم های فازی در مدیریت --- مدیریت سیستم ها و تاریخ اطلاعات --- مدیریت فازی --- استراتژی فازی --- اقتصاد فازی --- امور مالی فازی --- تحقیق در عملیات فازی. 🔹محورهای ویژه همایش --- بازاریابی فازی --- برنامه های کاربردی محاسبات نرم در تجارت و اقتصاد --- مدل سازی داده های فازی --- یادگیری عمیق فازی . 🔹تاریخ های مهم تاریخ برگزاری همایش : 98/12/8 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 98/11/17 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 98/11/17 آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 98/12/2. 🔹جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش گالری تصاویر و یا آدرس سایت ذکر شده رجوع نمایید. 🔹 www.icmfs.eyc.ac.ir
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک