انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * اهدا احکام اعضاء محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران از سوی جناب آقای دکتر مسعود برومند (معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و رئیس کمیسیون انجمن های علمی ایران) در تاریخ 6 آذر ماه 1398، در محل دانشگاه فرهنگیان....
 -  تصویر آلبوم - اهدا احکام اعضاء محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران از سوی جناب آقای دکتر مسعود برومند (معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و رئیس کمیسیون انجمن های علمی ایران) در تاریخ 6 آذر ماه 1398، در محل دانشگاه فرهنگیان.... اهداء احکام: اهداء احکام اعضاء انجمن مدیریت آموزشی ایران که از سوی جناب آقای دکتر مسعود برومند (معاون پژوهش و فنآوری وزارت علوم و رئیس کمیسیون انجمن های علمی ایران) تأیید و ابلاغ گردیده بود، توسط جناب آقای دکتر مهدی نوید ادهم و جناب آقای دکتر حسین خنیفر انجام گرفت و جناب آقای دکتر محمد رضا بهرنگی به عنوان دبیر کل انجمن مدیریت آموزشی ایران، جناب آقای دکتر حیدر تورانی جانشین دبیر کل، جناب آقای دکتر سیّد کاظم اکرمی عضو هیئت مدیره، جناب آقای دکتر حسین خنیفر عضو اصلی هیئت مدیره، جناب آقای دکتر محمود حقانی عضو علی البدل هیئت مدیره، سرکار خانم دکتر زینب صادقی به عنوان خزانه دار، جناب آقای دکتر محمد رضا گرامی عضو علی البدل هیئت مدیره، جناب آقای دکتر علی خلخالی عضو هیئت مدیره، سرکار خانم دکتر نازیلا کریمی عضو هیئت مدیره، جناب آقای احمد ولی پور بازرس اصلی، سرکار خانم دکتر خدیجه میرجمالی بازرس علی البدل و نیز سرکار خانم مروارید خنجرخانی از سوی انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان رئیس روابط عمومی و مدیریت سایت انجمن انتخاب شده. 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 انجمن مدیریت آموزشی ایران نیز، اتفاق این امر مهم را گرامی می دارد.
تعداد تصاویر این آلبوم: (11)
طراحی و اجرا: شرکت آداک