انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * اولین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد
 -  تصویر آلبوم - اولین کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک