انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی، انجمن مدیریت آموزشی ایران و انجمن اقتصاد شهری، به کارگذاری موسسه آموزش عالی اندیشه معین، 4 دی ماه 1398...
 -  تصویر آلبوم - تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی، انجمن مدیریت آموزشی ایران و انجمن اقتصاد شهری، به کارگذاری موسسه آموزش عالی اندیشه معین، 4 دی ماه 1398... این تفاهم نامه بین دو انجمن توسط پروفسور محمد رضا بهرنگی با سمت رئیس انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران و عضو سه درصد دانشمندان جهان مارکوئیز و جناب آقای دکتر حسین محمد پور زرندی، رئیس محترم انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منعقد گردید. این جلسه با حضور اساتید بزرگوار سرکار خانم دکتر حسینیان و جناب آقای دکتر اکرمی و اعضاء محترم هیئت مدیره برگزار شد.
تعداد تصاویر این آلبوم: (11)
طراحی و اجرا: شرکت آداک