انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * دستور العمل حمایت روان در برابر کرونا هراسی، از سوی محترم، دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران، جناب آقای دکتر محمد جلالی...
 -  تصویر آلبوم - دستور العمل حمایت روان در برابر کرونا هراسی، از سوی محترم، دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران، جناب آقای دکتر محمد جلالی... سلام و احترام... با توجه به شرایط توسعه و گسترش ویروس کرونا در کشور، انجمن مشاوره ایران با توجه به مسئولیت اجتماعی خود " دستورالعمل حمایت روان در برابر کرونا هراسی " را تدوین و در جهت استفاده در سایت خود بارگذاری نموده است. با تشکر از انجمن مشاوره ایران برای این اقدام شایسته.................
تعداد تصاویر این آلبوم: (6)
طراحی و اجرا: شرکت آداک