انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * برگزاری اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مدیریت آموزشی خراسان رضوی (۱-۹۸)
 -  تصویر آلبوم - ✅ برگزاری اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مدیریت آموزشی خراسان رضوی (۱-۹۸) - به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت آموزشی خراسان رضوی، با اتکال به پروردگار متعال و کمک امام مهربانی ها آقا امام رضا (ع)، اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مدیریت آموزشی استان با حضور رئیس هیأت مؤسس و اعضای هیأت مدیره در محل دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در این جلسه بعد از هم اندیشی، بحث و تبادل نظر، رهیافت و مصوبات ذیل حاصل شد: 1⃣ با توجه به توافق اعضای هیأت مدیره، آقای دکتر داوود قرونه به عنوان رئیس انجمن و آقای دکتر محمود قربانی به عنوان نایب رئیس انجمن به فعالیت خواهند پرداخت. 2⃣ مسئولیت خزانه دار انجمن به آقای دکتر امیر رفسنجانی و دبیر انجمن به آقای عباس زاهدیان واگذار گردید. 3⃣ با توجه به موافقت دانشگاه فردوسی مشهد، مقرر گردید دبیرخانه دائمی انجمن مدیریت آموزشی خراسان رضوی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی این دانشگاه، مستقر گردد. 4⃣ مصوب گردید جهت هم اندیشی و تبادل نظر اعضای هیأت مدیره انجمن، گروهی در فضای مجازی طبق ضوابط و مقررات شکل گیرد.
تعداد تصاویر این آلبوم: (12)
طراحی و اجرا: شرکت آداک