انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * معرفی کتاب3
 -  تصویر آلبوم - معرفی کتاب3... با عنوان...نو آوری آموزشی در مدارس ایران و جهان...مطالعه تطبیقی... دکتر حیدر تورانی... دکتر امیر آقایی.
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک