انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از کارگاه آموزشی نیم روزه، جعبه ابزار کاربردی والدین در آموزش مجازی فرزندان...15مهرماه 1399...شامل 27 راهکار برای چالشهای آموزش غیر حضوری در مدارس. مدرس: سرکار خانم دکتر زینب ایزدیان...دکتری مدیریت آموزشی، پژوه
 -  تصویر آلبوم - حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از کارگاه آموزشی نیم روزه، جعبه ابزار کاربردی والدین در آموزش مجازی فرزندان...15مهرماه 1399...شامل 27 راهکار برای چالشهای آموزش غیر حضوری در مدارس. مدرس: سرکار خانم دکتر زینب ایزدیان...دکتری مدیریت آموزشی، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت نوین.
تعداد تصاویر این آلبوم: (1)
طراحی و اجرا: شرکت آداک