انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * متن سخنرانی استادان و مدعوین محترم در مینی سیمپوزیوم 9شهریور 1395
 -  تصویر آلبوم - متن سخنرانی استادان و مدعوین محترم در مینی سیمپوزیوم 9شهریور 1395
تعداد تصاویر این آلبوم: (4)
طراحی و اجرا: شرکت آداک