انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * Ieaa.ir@morvarid ......www.ieaa.ir خبرنامه الکترونیکی دهم ویژه مرداد
 -  تصویر آلبوم - Ieaa.ir@morvarid www.ieaa.ir........ خبرنامه الکترونیکی دهم ویژه مرداد .......مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی .......تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی.
تعداد تصاویر این آلبوم: (4)
طراحی و اجرا: شرکت آداک