انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * Ieaa.ir@morvarid...... www.ieaa.ir ......خبرنامه الکترونیکی یازدهم ویژه شهریور ماه
 -  تصویر آلبوم - Ieaa.ir@morvarid www.ieaa.ir......... ......خبرنامه الکترونیکی یازدهم ویژه شهریور ماه ......مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی ......تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی.
تعداد تصاویر این آلبوم: (9)
طراحی و اجرا: شرکت آداک