انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * حضور محترم رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی و همراهان ایشان در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور،.
 -  تصویر آلبوم -
تعداد تصاویر این آلبوم: (18)
طراحی و اجرا: شرکت آداک