انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir....
 -  تصویر آلبوم - حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir.... محورهای اصلی کنفرانس: ... 1-برنامه ریزی درسی و مدرسه آینده... 2-مدریت و رهبری در مدرسه اینده... 3-مشاوره و مدرسه آینده... 4-فلسفه تربیتی و مدرسه آینده... 5-اقتصاد و مدرسه آینده... 6-آموزش عالی و مدرسه آینده... 7-روانشناسی و مدرسه آینده... 8-جامعه شناسی و مدرسه اینده... 9-معماری و مدرسه اینده... 10-فناوری و مدرسه آینده.............................تاریخ های مهم آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 1 اسفند ماه 1399... اعلام نتایج داوری مقالات 12 اسفند ماه 1399... اخرین مهلت ثبت نام 30 دی ماه 1399... کنفرانس 20 اسفند ماه 1399... آدرس: خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- طبقه سوم- تلفن دبیرخانه: 045335020457 و 09214511459...ثبت پوستر در بخش گالری تصاویر
تعداد تصاویر این آلبوم: (0)
طراحی و اجرا: شرکت آداک